Sidste nyt fra havnefronten

Assens

14. december 2022

Af Preben Find

150 til borgermøde om udviklingen af Assens by

I 2019 vedtog byrådet en plan, der beskriver en vision for udviklingen af Assens By, herunder også Assens Havn.

Det er nu besluttet, at der skal udarbejdes forslag til de overordnede rammer, der fastsætter anvendelsen af arealerne vest for gaden Ved Stranden i området mellem Kildensmindevej Willemoesgade og havnebassinet.

Planlægningen skal fremme omdannelsen af den nordlige del af havnen til et attraktivt by- og boligområde, som også vil omfatte det kommende nationale Kyst- og lystfiskercenter.

Fredag eftermiddag i sidste uge blev der gennemført en gåtur i det berørte område, hvor ansatte i den administrative sektor fortalte om projektet og svarede på spørgsmål fra de mange fremmødte. 

Mandag aften blev fredagens arrangement fulgt op ved afholdelse af et borgermøde i Arena Assens. 

Et møde, som flere end 150 borgere forlods havde tilmeldt sig.

Ved dette møde, som startede i Arenaens teatersal, blev projektet præsenteret og beskrevet med udgangspunkt i de skitser, der er udarbejdet af medarbejdere i afdelingen for plan, miljø og teknik.

Efterfølgende fordeltes de mange fremmødte ved borde i restauration Saftstationen, hvor de med udgangspunkt i en række forlods definerede spørgsmål fik lejlighed til at forholde sig til projektet.

Disse spørgsmål var…

– Hvordan vil du gerne opleve og bruge havnen?

– Hvad er dine råd til politikerne i forhold til

– hvilke anvendelser der kan etableres på havnen

– bebyggelsens karakter, højde og placering

– vejstruktur og eventuel vejomlægning 

– Kyst- og lystfiskercenteret

– rekreative anlæg til ophold og aktiviteter i øvrigt

– at skabe en attraktiv og levende havn

Som afslutning på mødet samledes man igen i teatersalen, hvor der blev mulighed for at fortælle om de drøftelser, der var gennemført ved bordene i restauranten.

Via kommunens hjemmeside kan man under www.assens.dk/assenshavnnord læse om projektet, og indtil den 8. januar 2023 kan man fremsende idéer og forslag.

Del denne historie på: