Rane Willerslevs univers

Assens

Af Preben Find

Da daværende kulturminister Mette Bock i 2017 ansatte den 46 år gamle Rane Willerslev som direktør for Nationalmuseet, lød opgaven, hun stillede ham, ”Skaf flere kunder i butikken”.

Og hun udtalte, at med Rane Willeslev som chef får museet en stor og alment anerkendt kapacitet, der med sin store energi og idérigdom vil kunne føre museet ind i en ny, nødvendig udvikling, hvor hans solide faglighed og analytiske sans på relevant vis kan tilføre museets forskning, bevaring og formidling et samtidigt og moderne tilsnit.

Rane Willeslev har en ph.d. fra University of Cambridge og en kandidatgrad i visuel antropologi fra University of Manchester, hvor han i årerne 2004 til 2006 var lektor.

Han er i dag professor i social antropologi ved Aarhus Universitet. 

Og han er kendt og meget efterspurgt som en fremragende foredragsholder, der i sjælden grad evner at få selv tunge, videnskabelige emner bragt i jordhøjde, så de også kan forstås af almenheden.

Antropologi er det videnskabelige studie af mennesker, deres kulturer, samfund og adfærd. 

Onsdag i sidste uge gæstede Rane Willerslev Assens, hvor Foreningen Nordens lokalafdeling var vært for et af hans foredrag.

Og her fik de godt 160 fremmødte en oplevelse, der i enhver henseende levede op til de forventninger, som Mette Bock udtrykte, da hun ansatte Rane Willerslev som direktør for nationalmuseet.

For at løse den opgave, der var stillet ham, og for hurtigst muligt at kunne fremvise synlige resultater indledte han en proces, hvor den store støveklud kom i brug.

Vel vidende, at han i vide kredse blandt museets mange ansatte ville blive upopulær, iværksatte han en ændring af museets organisation, hvilket medførte, at nogle valgte at forlade deres stilling, og at nogle blev afskediget.  

Den vanetænkning, der i årtier havde været dominerende for museets drift og virke, blev erstattet af en nytænkning, der ikke alene gav museets ansatte inspiration, men også øget arbejdsglæde.

Ved onsdagens foredrag i Arena Assens berørte Willerslev mange aktuelle emner.

Herunder de fortsatte bedrøvelige problemer, som præger folkeskolen, hvor hverken lærere eller elever trives med det resultat, at forældre, der tager deres del af ansvaret for deres børns opdragelse, vælger folkeskolen fra.

Den stigende digitaliserings og ikke mindst internettets revolutionering af samfundet var også et af de emner, han berørte.      

Med sin uformelle fremtoning og sin store viden om menneskers adfærd gav han de fremmødte en både berigende og uforglemmelig oplevelse.

Pernille fra boghandelen ”Bog & Idé” var til stede med et udvalg af Rane Willerslevs omfattende forfatterskab, og mange af de fremmødte benyttede lejligheden til at sikre sig et signeret eksemplar.

Del denne historie på: