Pop-up læsekreds: Et spadestik dybere

Assens

Assens Bibliotek er på banen med tilbuddet om en meget aktuel læsekreds, der blandt andet tager fat på konflikten i Mellemøsten.

Udgangspunktet er bogen “Mit forjættede land” skrevet ef en fremtrædende israelsk skribent og debattør Ari Shavit, som forsøger at finde svaret på, om Israel, som er truet af indre spændinger o pres fra ydre fjender, nogensinde vil finde fred med sig selv. Spørgsmålet er, hvad Israel vil, hvad Israel er, og hvorfor det findes.

Der er planlagt tre mødegange i læsekredsen. Første gang er torsdag 9. november, herefter torsdag 16. november og til sidst onsdag 29. november. Alle tre gange klokken 15-16.30. Mødestedet er foyeren på Kulturkajen.

Tilmelding til den gratis læsekreds sker på assensbib.dk.

Læsekredsen lægger op til drøftelser om et aktuelt emne med udgangspunkt i denne bog.

Del denne historie på: