Omsorg før opgaver i ældreplejen

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Ældrerådet ønskede at sætte ældrelivet i Assens Kommune til debat, da det indbød til fyraftensmøde midt i maj med etiker og tidligere formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler samt cand. Theol. og hospitalspræst på Rigshospitalet Lotte Mørk. 

Sidstnævnte måtte melde fra, så det blev Jacob Birkler, der tog sig af begge emner, såvel det gode ældreliv som en værdig ende på livet.

Kun lidt debat

Men gode pointer

Debat blev der ikke så meget af, fortæller ældrerådsformand Jørgen Nyberg Larsen, der alligevel synes, han fik nogle vigtige pointer med sig fra mødet, som det er værd at arbejde videre med.

Jacob Birkler havde været tæt på ældreplejen og fulgt arbejdet i en kommune gennem en periode. Her havde han oplevet, at man som personale kom for at løse opgaver. Hvis der var tid, kunne der også blive tid til omsorg.

Jacob Birklers bud var, at man skulle starte med omsorg. I omsorgen, relationen og mødet med den ældre udspringer de opgaver, der er vigtige for den ældre, mente han. Og det var netop en af de pointer, Jørgen Nyberg Larsen tog med sig fra mødet.

– Det sætter tanker igang. Hvorfor siger vi for eksempel borgere i stedet for mennesker, når vi omtaler de ældre. De dårlige sager kommer, når vi ikke ser, vi har med mennesker at gøre, det er noget, vi skal være opmærksomme på, siger han og tilføjer, at han dog ikke kender til “dårlige sager” fra Assens Kommune.

Også ved livets afslutning efterlyste Jacob Birkler omsorgen.

Han nævnte blandt andet, at man for 100 år siden havde den opfattelse “at man i hvert fald ikke skal dø alene”, nu er opfattelsen snarere, “at man skal i hvert fald ikke dø uden behandling”.

– Man har en behandlingsgaranti, men hvor er omsorgsgarantien, spurgte han.

Der var omkring 100 deltagere i fyraftensmødet, politikere, ledere fra ældreplejen, ældrerådet og også nogle private, men ifølge Jørgen Nyberg Larsen ikke mange af de medarbejdere, der varetager den daglige pleje og omsorg for de ældre.

Del denne historie på: