Nyt renseanlæg giver vandmiljøet en hjælpende hånd

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det nye centrale renseanlæg i Assens renser spildevandet langt mere effektivt, end det var tilfældet i de gamle renseanlæg rundt omkring i kommunen. Udledningerne af fosfor ligger på  en tiendedel af den tillade udledning for de gamle renseanlæg, og kvælstofudledningen er tæt på en trediedel af det tidligere tilladte, fortæller Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

– De flotte resultater understreger anlæggets tekniske potentiale, men viser også, at vores driftsfolk og eksterne partnere har været dygtige til at fintune anlægget til optimal ydelse inden for det første år. Vi er glade for, at anlægget har bevist sit værd og fortsætter arbejdet, siger direktør Henrik Gregers Boesen.

Meget mindre end tilladt

Målingerne for 2023 er foretaget af et uafhængigt tysk laboratorium og viser, at anlæggets udledning af kvælstof og fosfor var på henholdsvis 5400 kilo og 260 kilo. Det svarer til godt en tredjedel og en sjettedel af de tilladte udledte mængder for det nye renseanlæg.

Også Michael Dissing Nielsen, der har været overordnet ansvarlig for opførelsen af det nye renseanlæg i Assens er godt tilfreds:

– Det første driftsår lover godt for anlæggets fremadrettede udledninger. Normalt skal et ny anlæg have en indkøringsperiode, før især den bakteriologiske renseproces fungerer optimalt, men vi har nærmest fra dag et set meget fine udledningstal, siger han.

Det er efterhånden godt 10 år siden, at nyheden om at alt spildevand i Assens Kommune fremover skulle renses i Assens, blev lanceret. Den store investering, som Assens Forsyning dermed havde kastet sig ud i, gav store stigninger i afledningsafgifterne på spildevandet til mange borgeres utilfredshed. Priserne blev nogle af de højeste på Fyn og øerne. Siden er priserne dog faldet lidt igen.

Alt spildevand samlet i 2032

Efter planen skal alt spildevand fra hele kommunen ledes til Assens i 2032. Forudsætningen for at det lykkes, er adskillelsen af regn- og spildevand, som er i fuld gang, og nye afskærende ledninger fra nord til syd samt etablering af regnvandsbassiner. I strategien ligger også ønsket om at fremtidssikre spildevandskapaciteten og håndteringen og at kunne imødekomme nye, skærpede krav til udledning i Danmark og EU.

I 2027 forventes renseanlæggene i Hårby, Holmehave og Tommerup St. nedlagt, mens Aarup og Vissenbjerg som de sidste efter planen nedlægges omkring 2032. Også de fem stadig fungerende renseanlæg har ifølge pressemeddelelsen lave udledningstal.

Assens Centrale Renseanlæg

– Taget i drift 4. januar 2023.

– I marts 2024 leverer anlæggets biogasproduktion omkring 40 procent af den el, anlægget har brug fra, samt al den varme, der bruge til opvarmning af forsyningsparkens faciliteter. På sigt forventes det, at den samlede produktion af energi vil være større end forbruget.

– Anvender en teknologi – biosorption – der effektivt udskiller kulstof fra spildevandet.

– Anvender biologisk rensning af spildevandet.

– Overdækkede procestanke og luftrensning gør, at der er minimale lugtgener fra værket, der ligger ved Faaborgvej i udkanten af Assens.

Del denne historie på: