Nu åbner Kulturkajen og Willemoes Plads i Assens

Assens

Den 10. juni åbner en ny rekreativ havneplads og et nyt kulturelt samlingspunkt i Assens, som skal være med til at skabe et aktivt, levende og oplevelsesrigt havnemiljø til gavn for borgere, virksomheder og besøgende.

Udviklingen af Assens by er i fuld gang og den 10. juni åbner Kulturkajen og Willemoes Plads, som er de første synlige forandringer på en større udvikling af Assens by.

”Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad, som ligger smukt ved Lillebælt. Med Kulturkajen og Willemoes Plads er vi kommet et skridt tættere på at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Assens, hvor vi udvikler byen fra primært at være en industri- og erhvervsby til i endnu højere grad også at være en levende kultur- og oplevelsesby, der orienterer sig mod vandet”, fortæller borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, og fortsætter:

”Vi vil gerne sikre, at Assens – også i fremtiden – er en by med detailhandel, aktivt lokalsamfund, et blomstrende erhvervsliv, hvor det er attraktivt at bo, leve og arbejde, det skal det levende og oplevelsesrige havnemiljø være med til at understøtte”.

Attraktive hovedbyer som motor for udvikling

Udviklingen af Kulturkajen og Willemoes Plads er blevet gennemført af Assens Kommune med støtte fra den filantropiske forening Realdania, som en del af indsatsen Hovedbyer på forkant.

”I Realdania arbejder vi for at styrke landets hovedbyer og bymidter, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der bor, besøger og arbejder i byerne. 

Kulturkajen og Willemoes Plads er et rigtig godt eksempel på hvordan bymidten i Assens styrkes med et nyt mødested i byen, som kan supplere handelslivet og styrke sammenhængen mellem handelsgaden og havnens rekreative miljøer. 

At genanvende en funktionstømt bygning som kulturhus for byens borgere samt adgang til bl.a. virksomhedsrådgivning og iværksætteri og turistkontor er en klog og bæredygtig tilgang til udviklingen af Assens bymidte. fortæller programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen.

Et samlingssted, hvor fællesskaber kan spire

Kulturkajen vil komme til at trække mere liv ind til midtbyen og til havneområdet. For en af de aktører, der flytter ind i huset er nemlig Biblioteket i Assens. Biblioteket er en af kommunens største kulturinstitutioner, som normalt har omkring 70.000 besøg årligt.

”Et moderne bibliotek er i dag mere et kulturhus. En institution, som samler folk omkring litteratur, kultur og oplevelser, der gør os nysgerrige på os selv, hinanden og omverdenen. Og med så mange besøgende årligt, er der slet ingen tvivl om, at Kulturkajen vil være med til at skabe mere liv og aktivitet på havnen”, fortæller formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, Søren Thomsen.

Ud over biblioteket kommer Kulturkajen også til at huse Vestfyns lokale erhvervsforening, Udvikling Assens, hvor 375 virksomheder får virksomhedsrådgivning samt turistkontoret VisitAssens.

Derudover huser Kulturkajen også kommunens møde- og kompetencecenter Kompas’et, hvor kommunens folkeoplysende foreninger også kan booke sig ind, sundhedsplejen, Tandprotetikeren m.m.

Og det er netop det levende byrum, som den nye havneplads Willemoes Plads også skal understøtte:

”Den nye grønne havneplads Willemoes Plads er indrettet, så den appellerer til ophold, samvær og hygge og til aktiviteter, som får fællesskaber til at spire. Samtidig er den med til at skabe sammenhæng mellem handelsgaden og den gamle købstad og vandsiden af Assens”, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget, Jens Jakobsen.

Udviklingen af Assens fortsætter 

Havnepladsen og det nye multifunktionelle kulturhus er det såkaldte åbningstræk i Byrådets vision om udviklingen af Fremtidens Assens.

Næste del i visionen handler om, hvordan man kan udvikle den nordlige del af Assens Havn, hvor det nationale center for Kyst- og lystfiskeri også kommer til at ligge:

”Centeret får uden tvivl en stor betydning for vores handels-, restaurations- og turismebranche i Assens by og området omkring, og derfor er vi også ved at kigge ind i, hvordan den nordlige del af havnen ellers kan udvikles, så vi skaber en god, levende bydel, som hænger sammen med den øvrige del af byen”, fortæller Søren Steen Andersen.

Alle inviteres til åbningen

Nu står det nye kulturelle samlingssted Kulturkajen og den nye grønne samlende havneplads Willemoes Plads færdig. Og det skal fejres!

Derfor inviteres borgere, virksomheder, presse og andre interesserede med til den store åbningsfest lørdag den 10. juni kl. 10-14. 

Se hele programmet på www.assens.dk/kulturkajen 

Fakta

Arkitekterne bag

Planerne for Willemoes Plads er udviklet i samarbejde med byMUNCH by- og landskabsdesign og udviklingen af Kulturkajen er udarbejdet i samarbejde med WE Architecture.

Hovedbyer på forkant

Med ’Hovedbyer på Forkant’ har Realdania afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets LAG-kommuner. Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet – ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet.

Del denne historie på: