Når vandet stiger

Assens Kommune

31. januar 2022

Af Helge Desler

UGENS KLUMME

Fremtidens vejr bliver mere ekstremt, for eksempel med flere skybrud og stormfloder, og hvis vi ikke tager højde for det, kan det få voldsomme konsekvenser for os alle. Det skrev Kystdirektoratet og Miljøministeriet for nylig.

Og når vandstanden stiger som konsekvens af klimaforandringer, æder havet sig længere ind på kysterne, blandt andet når det stormer, og bølgerne går højt, og kystbyer – herunder Assens – eller huse tæt på kysterne vil være i fare for at blive ramt af for eksempel oversvømmelse.

Men torsdag i sidste uge skete det så igen. Vind fra nord og nordvest pressede vandet ned i Lillebælt og gav mellem en meter og 1,3 meter vandstand over det normale. Heldigvis blev det ikke så slemt som i januar 2017 og 2019.

Og det vil også betyde, at stormfloder i fremtiden kan ramme voldsommere, da en storm i et klima med højere middelvandstand kan presse vandet endnu højere op over terrænet. 

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) sættes det nye klimaatlas en tyk streg under, at kyststrækningerne kan blive udfordret.

Og for at dæmme op for følgeskader af de store vandmængder uddeler Kystdirektoratet nu 90 millioner kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter i blandt andet Halsskov, Hjørring, Assens, Bogense og Enø. For Assens vedkommende drejer det sig om et beløb på 4.950.000 kroner.

Pengene skulle komme fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse, som regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte penge til på sidste finanslov.

I Assens har man jo blandt andet Tobleronehusene på Næs, der er i farezonen. Her var beboerne jo i sommeren sidste år samlet til stormøde indbudt af byrådet, hvor eneste punkt på mødet var en snak om beskyttelse af området og husene i forbindelse med en oversvømmelse af næsset. Her var man ikke helt enige om slutproduktet. 

Men alt i alt er det altid rart, når der er noget økonomi at gøre godt med. Om det så er nok til at lave en fornuftig sikring af hele området vil kun tiden vise.

Om hele den snak om kystsikring så har været grunden til, at ejerne af de to første Tobleronehuse nu har bygget deres egen lille jordvold (billedet), skal jeg ikke kunne sige, men den holdt tilsyneladende vandet ude af husene i denne omgang.

Del denne historie på: