Multiteket har fået sit nye navn

Assens

12. december 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Kan man kalde en bygning for en kaj? Ja det mener Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur, som netop har besluttet, hvad Assens ny kulturhotspot skal hedde.

Kulturkajen, det bliver det nye navn for det, der hidtil er blevet kaldt Multiteket. Det har Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur besluttet, efter at borgere, brugere og andre interessenter en tid har haft mulighed for at komme med forslag til et nyt navn til det kommende kulturhus ved havnekajen i Assens.

– Vi har vægtet et navn, som kan fortælle noget om indholdet i og formålet med huset, begrunder udvalgsformand Elmer Philipsen (S) valget af navnet.

Når det tidligere rådhus er ombygget til sit nye formål, bliver det et kulturelt samlingssted med moderne bibliotek, virksomhedsrådgivning, turistkontor, mødelokaler og en multisal, hvor der kan laves udstillinger, foredrag, børneteater og andre kulturelle og sociale begivenheder. Også foreninger kan låne den til arrangementer af folkeoplysende karakter.

Der bliver dog ikke alene tale kultur-relaterede beboere af det nye kulturhus.

Af en pressemeddelelse fra Assens Kommune fremgår det at huset bliver hjemsted for Udvikling Assens, VisitAssens, Assens Bibliotek, Kompetence- og mødecentret Kompasset (som hidtil har ligget i byens nordlige udkant), den kommunal afdeling for børne- og familieindsatser, sundhedsplejersker og Tandprotetikeren.

En del af en større udvikling

Kulturkajen er kun en del af et større udviklingsprojekt for hele havneområdet i Assens. Ud for kulturhuset skabes Havnepladsen, der skal danne forbindelse mellem havnen og den øvrige by, et grønt byrum, som skal være byens nye samlingspunkt. Der er desuden planer om boligbyggeri, café, hotel og det kommende Kyst og Lystfiskercenter i området nord for Havnepladsen. 

Sammen med alt det ska også Søndre Ringvej lægges om, så den ikke munder ud i Havnepladsen, og så der sikres en tydeligere forbindelse til Arena Assens, Jordbassinerne, marinaen og Næs.

Del denne historie på: