Modstandsmanden Toldstrups fødselsdag fejres 30. juni

Assens

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Ved Toldstrupselskabets stiftelse den 29. oktober 2013 besluttede man, at selskabets formål skulle være at udbrede kendskabet til Jens Toldstrups indsats under besættelsen og derved bidrage til en fortsat folkeligt funderet forsvarsvilje samt at værne om Toldstrups minde ved lejlighedsvise samlinger omkring den opsatte mindesten i Assens.

Det fortæller initiativtager til selskabet og igennem en årrække formand, Preben Find. 

Det første relaterer til, at det var Toldstrup, der under et møde i Ranum Præstegård den 11. marts 1945 skabte grundlaget for, at der den 1. april 1949 blev oprettet et dansk hjemmeværn.

Det andet som en naturlig følge af Toldstrups enestående og højt berømmede indsats som leder af modtagelsen af de allieredes leverancer af våben, ammunition og sprængstof til den jyske modstandskamp.   

Født i Assens

Toldstrup blev født i Assens den 30. juni 1915, og i alle årene siden afsløringen af den mindesten, som blev rejst over ham den 30. juni 2013, har selskabet fejret ham ved afholdelse af en ceremoni, der starter ved mindestenen.

Mødet i Ranum Præstegård

I år, hvor vort hjemmeværn fylder 75 år, vil selskabet i forbindelse med dets fejring af Toldstrup søndag den 30. juni sætte fokus på det møde i Ranum Præstegård, som kom til at danne grundlaget for, at der fire år senere blev etableret et hjemmeværn i Danmark.

Dagens arrangement indledes klokken 14 med en ceremoni med blomsternedlæggelse og tale omkring mindestenen ved Skovvej i Assens.

Efterfølgende samles man i museum Toldstrups hus, hvor journalist Peter Laursens fjernsynstransmitterede interview med Toldstrup i 1985 bliver vist.

Arrangementet er åbent for alle.

Del denne historie på: