Modstandsmanden Jens Toldstrup mindet

Assens

20. juli 2021

Preben Find

Et af Toldstrupselskabets formål er at bevare mindet om modstandsmanden Jens Toldstrup, som blev født i Assens den 30. juni 1915.

Et formål der blandt andet tilgodeses ved, at der hvert år på denne dag gennemføres et mindearrangement ved den mindesten, som selskabet i 2013 rejste i parkanlægget ved Strandmøllesøen.   

Som følge af det officielle Danmarks umiddelbare kapitulation den 9. april 1940 og det efterfølgende tyske pres på danske borgeres frihedsrettigheder tog en gruppe borgere i Aalborg initiativ til en folkelig protestdemonstration, der hurtigt bredte sig til andre dele af landet.

I tusindvis samledes danske borgere til alsangsstævner, hvor kendte fædrelandssange blev sunget.

Blandt de hyppigst valgte sange var ”Det haver så nyligen regnet”, som første gang blev sunget i 1890. 

Den blev hurtigt de danske sønderjyders kampsang, der udtrykte håbet om en genforening med Danmark.

Sangen indgår fortsat ofte som en del af programmet ved arrangementer, der relaterer til besættelsestiden 1940 til 1945. 

Således også ved Toldstrupselskabets mindearrangement onsdag i sidste uge.

Her fik den i mere end en forstand betydning for arrangementet og dets afvikling, da dagens silende regn medførte, at den del, der efter programmet skulle gennemføres ved mindestenen, måtte henlægges til museumsbygningen ved Toldstrups hus.

Efter formandens velkomst indledtes aftenens program netop med ”Det haver så nyligen regnet”, som blev sunget til akkompagnement af en mesingkvartet fra Assens Harmoniorkester.

Senere blev også ”I Danmark er jeg født” og ”Altid frejdig” sunget som fællessang, men forinden havde messingkvartetten underholdt de fremmødte med nogle til lejligheden udvalgte numre.

Efter dagens tale for Toldstrup spillede cellisten Karen Valeur et repertoire, hvor hun netop tog udgangspunkt i alsangen fra besættelsestiden.    

Del denne historie på: