Mindearrangement for modstandsmanden Toldstrup 30. juni

Assens

Af Preben Find

Traditionen tro holder Toldstrupselskabet et mindearrangement for modstandsmanden Toldstrup fredag 30. juni, for netop denne dag blev han født i Assens i 1915. 

I sommeren 2013 blev der i parkanlægget ud til Strandmølledammen i Assens på privat initiativ rejst en mindesten over Jens Toldstrup.

Stenen blev  afsløret på hans fødselsdag den 30. juni.

Fire måneder senere stiftede initiativtagerne foreningen Toldstrupselskabet med det formål at værne om Toldstrups minde.

Den 1. september 2015 købte selskabet ejendommen Damgade 26 i Assens, som fra 1920 havde været Toldstrups barndomshjem, og hvor hans far smedemester Anton Jensen i 1951 efter adskillige års indsamling af effekter fra området åbnede sit fornemme private egnsmuseum ”Mands Samling”.

Med købet af ejendommen blev der for Toldstrupselskabet skabt grundlag for at opbygge og drive et museum, hvor der kunne formidles viden om Toldstrup og om hans virke som aktiv i kampen mod den tyske besættelse af Danmark 1940-1945.

Et museum, hvis oprettelse et daværende historisk selskab i Assens allerede i 1999 havde opfordret til. 

Årets mindearrangement indledes klokken 18 med en samling omkring mindestenen ved Strandmølledammen, hvor der holdes tale for Toldstrup og nedlægges blomster.

Efterfølgende bydes der indenfor i Museum Toldstrups Hus, Damgade 26, hvor man vil kunne opleve journalist Peter Laursens interview med Toldstrup, som blev optaget i Toldstrups bolig og vist i dansk fjernsyn i 1985.

Arrangementet er åbent for alle interesserede, og der er gratis entré ved arrangementet i museet

Del denne historie på: