Lave priser på fossil energi får ikke Assens Fjernvarme til at ændre kurs

Assens

I begyndelsen af 2023 faldt de fossile energipriser pludseligt efter i flere måneder at have befundet sig på et historisk højt niveau. Faldet overraskede Assens Fjernvarme med henvisning til krigene i Ukraine og Gaza. 

Priserne på ikke-fossile brændsler som biomasse steg også betydeligt, men faldt dog ikke særlig meget.  Med andre ord betydelig markedsnervøsitet i 2023. 

Ordene var Søren Edlefsens, der som formand for Assens Fjernvarme holdt hele tre beretninger ved de ordinære generalforsamlinger 16. april. 

Assens Fjernvarme har nemlig organiseret sig som tre aktieselskaber, Assens Fjernvarme Produktion, Assens Fjernvarme Distribution og Assens Fjernvarme Service. 

De lave priser på fossil energi kunne måske friste en og anden til at spare nogle kroner i privatøkonomien. 

Får ikke hjælp udefra 

– Men vi må ikke glemme den grønne omstilling og de klimaforandringer og ødelæggelser, som vi alle ser og oplever oftere og oftere, sagde Søren Edlefsen og fremhævede, at Assens Fjernvarme tager ansvar og handler. 

– Vi tror ikke, at der kommer nogen og ordner problemerne for os. Hverken politikere eller fremmede magter. 

– Da vi samtidig har mere end 35 års viden om CO2-neutral energiproduktion og erfaring i, hvordan man gør energiproduktion omkostningseffektiv – vil vi gerne udbrede dette til andre husstande i kommunen. 

Og netop dette har været en kæmpeopgave i 2023 – og vil fortsat være det i de kommende år – med etableringen af en transmissionsledning fra Assens til Aarup, sådan at Aarup, Lundager, Aborg, Sandager, Salbrovad, Barløse, Turup, Ørsted og Skydebjerg med fjernvarme. Samlet set er der tale om at udvide forsyningsområdet med 2.000 husstande. 

Senere vil også Kerte, Ørsbjerg, Grønnemose og Aalsbo samt Aarups industriområde blive koblet på fjernvarmenettet samt Gelsted, hvis fusionen mellem fjernvarmeværkerne i Gelsted og Assens går igennem. 

– Tilgangen i de kommende tre år modsvarer antallet af forbrugere, som selskabet fik i vores første 40 leveår, fortalte Søren Edlefsen.

Et projekt til 400 mio. kroner

Alt i alt er der tale om et projekt, som løber op i omkring 400 millioner kroner.  

Transmissionsledningen udgør 180 millioner kroner, som betales af de kommende forbrugere via en afgift på 29 kroner pr. boligkvadratmeter i de kommende 30 år.

Udgifter til hoved- og stikledninger, forskellige ombygninger, konsulentbistand og byggeledelse koster ca. 220 mio. kroner og betales af såvel eksisterende som nye forbrugere, dvs. indgår i det almindelige budget/regnskab.

På den måde slår Assens Fjernvarme to fluer med et smæk. 

Nemlig at bidrage til den grønne omstilling og reducerede fjernvarmepriser for alle, idet flere deles om de faste omkostninger. 

4.000 kroner under landsgennemsnittet

De førnævnte udsving i energipriserne betød, at Assens Fjernvarme i 2023 kunne notere en underdækninng  (underskud, red.) på 14 millioner kroner, som kan sammenlignes med overdækningen på 19 millioner i 2022. 

Overdækningen blev brugt på ekstraordinære afskrivninger på 7,6 millioner kroner og på at sænke fjernvarmeprisen. 

Den går ikke længere. Tvært i mod har Assens Fjernvarme set sig nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen, sådan at et standardhus kostet 12.211 kroner at opvarme. 

– Vi er dog stadig 4.000 kroner under landsgennemsnittet, som således er mere 30 pct. dyrere end Assens Fjernvarme, sagde Søren Edlefsen. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Del denne historie på: