LAG MANK sætter fokus på fællesskaber

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Der er 4,6 mio. kroner millioner kroner i LAG Mank-puljen i 2023, og de skal bruges på lokale fællesskaber. På to temamøder om henholdsvis ungdomsliv og multifunktionelle faciliteter kan man høre om, hvordan man kan få del i pengene.

I den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner (LAG MANK) sættes der med en ny udviklingsstrategi fokus på bosætning, og hvad der skal til for at fastholde de næste generationers interesse for at blive boende eller flytte til landkommunerne. Det er ofte de nære fællesskaber, der nævnes, når det gode liv på landet beskrives, men spørgsmålet er, hvordan fremtidens fællesskaber ser ud, og hvordan man får styrket det gode ungdomsliv på landet. Det er det, to temamøder i juni skal handle om.

Når voksne laver aktiviteter for unge

Det første møde er på CulturArte i Køng 6. juni klokken 19. Her handler det om det gode ungeliv, og hvilken rolle ens egen erfaring med et godt ungdomsliv på landet spiller, når vi kommer i den alder, hvor vi skal slå os ned og stifte familie. På mødet kommer Eva Mærsk, der har skrevet en Ph.d. om det gode ungdomsliv på landet og fortæller om, hvad der får unge til at flytte eller blive i deres hjemby, og hvorfor fraflytterne også kan ses som potentielle tilbageflyttere.

Efterfølgende vil Tyge Mortensen fra Rudme på Midtfyn komme ind på paradokset, at det ofte er de voksne i foreningsmiljøerne, der igangsætter og driver aktiviteter for de unge, måske uden at vide, hvad ungdommen efterspørger, han vil også komme ind på, hvad man kan gøre ved det.

Bæredygtige faciliteter

To dage senere, 8. juni, handler det om udvikling af nye og eksisterende fællesskaber. Mødet holdes klokken 17 på Fjeldsted Skov Hotel- og Konferencecenter. Her kommer Lokale og Anlægsfonden og fortæller om sit arbejde med udvikling af faciliteter, der rummer mange brugergrupper, og om at tænke bæredygtighed ind, når man som lokalsamfund planlægger nye faciliteter. Der vil også blive mulighed for at høre om et ildsjæle-initiativ fra Ebeltoft – Maltfabrikken. Her har man omdannet en forladt industribygning til et sted for kunst, kultur, erhverv og iværksætteri.

På begge møder vil LAG MANK fortælle om mulighederne for projektstøtte i de kommende år.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning, skal man melde sig til på mail: koordinator@lag.mank.dk.

Del denne historie på: