Kommunen fælder træer i Assens og Vissenbjerg

Assens og Vissenbjerg

2. februar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens By

Assens Kommune tager over, hvor Malik slap. Så i indeværende uge begynder kommunen at fælde træer til den vestlige del af Skovanlægget fra P-pladsen ved Rådhuset og hen til Skovpavilionen. Udover en generel tynding af de unge træer, fælder vi også nogle af de store gamle træer, da der er råd i dem, og de derved kan udgøre en fare. Det skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse. 

Vi vil forsøge at knække nogle af de store træer, så der står en del af stammen tilbage til spætter, insekter, m.m.

Vi efterlader også noget af træet i skovbunden til nedbrydning af svampe, m.m., men da der er tale om ret store mængder, vil en del af det blive hugget til flis.

Arbejdet vil løbe over de næste uger. I den periode vil de berørte stier være afspærret for færdsel.

Vissenbjerg

Ligeledes fælder vi træer langs skovbrynet på nordsiden af skoven ved Udsigten i Vissenbjerg.

Her er det primært træer, der hælder ind over skel og dermed ind over naboernes grunde. De vil på sigt kunne udgøre en risiko, så vi tager dem væk, inden det sker.

Denne skov er udlagt til urørt skov, så her vil alt træ blive efterladt i skovbunden.

Også her vil de berørte stier blive spærret. 

Del denne historie på: