Klar til arkitektkonkurrence om Kyst- og lystfiskercenter

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det er et projekt til 70-75 mio. kroner, som netop er kastet ud til alle interesserede arkitektfirmaer. Tre udvælges til at deltage i konkurrencen om den endelige udformning af kyst- og lystfiskercentret.

Ikke siden ombygningen af sukkerfabrikken i Assens til den nye storkommunes rådhus har Assens Kommune været involveret i et så dyrt projekt, som det nye Kyst- og Lystfiskercenter, der skal placeres lige ud til vandet på midtermolen i Assens.

Denne gang er der dog pengestærke fonde i ryggen, så Assens Kommunes egen andel bliver omkring 20 procent af de samlede udgifter.

Hvordan det nye center kommer til at tage sig ud, ved ingen endnu. I sidste uge blev udbudsmaterialet offentliggjort, herefter har de arkitektfirmaer, der ønsker at byde ind på det, en måned til at give sig til kende, hvorefter en bedømmelseskomite udvælger fire til at deltage i en konkurrence om det bedste bud på centrets udformning.

En af opgaverne bliver at indpasse centret i det omgivende miljø, der både rummer rustik industri, moderne byfornyelse (undervejs) og det gamle røde pakhus på midtermolen, som det er besluttet at bevare.

13. marts får de udvalgte arkitektteams besked om, at de får muligheden for at byde ind på opgaven, og til juni falder valget på den endelige vinder af konkurrencen.

– Vi glæder os meget til at se de forskellige teams’ bud på, hvordan man skaber en sanselig attraktion med rum til leg, fordybelse og refleksion. Et center, som også skal stå som et miljøbevidst vartegn og en institution, som bliver centrum for arbejdet for en bedre fremtid for vores vandnatur, siger borgmester Søren Steen Andersen, der er formand for bedømmelseskomiteen, i en pressemeddelelse.

Ud over kravet om, at det røde pakhus skal indgå i projektet er der i lokalplanen givet mulighed for, at der kan bygges op til 15 meter i højden, og at centret bliver højst 900 kvadratmeter stort. 

Assens Kommune blev i 2018 pålagt at stå for udbredelsen af den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri. I 2019 blev Arne Kvist Rønnest ansat som projektchef. Han har tidligere i forbindelse med åbningen af Kulturkajen fortalt, at han indimellem har været lidt utålmodig, men nu sker der altså noget. Centret ventes som tidligere nævnt i Folkebladet at stå klar i foråret 2027.

FAKTA

– I 2018 blev der på finansloven afsat 32 mio kroner til den nationale strategi for kyst og lystfiskeri. Assens Kommune blev udpeget som tovholder på at føre strategien ud i virkeligheden.

– Af de 32 mio. Kroner er de 22 mio. øremærket til etablering af centret.

– Opførelsen af centret forventes at koste 70-75 mio. kroner.

– Assens Byråd afsat 15 mio. kroner til projektet. Herudover bidrager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 25 mio. kroner, og Nordea-fonden har givet tilsagn om 19 mio. kroner.

– 13. marts udvælges fire arkitektteams til at komme med forslag til udformningen af centre, og i juni udpeges vinderen af arkitektkonkurrencen.

Del denne historie på: