Jordemoder – Skipper – Borgmester

Assens

30. maj 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

En kort beretning om 3 generationer af familien Ravn fra Assens. Den 5. maj 1826 fødtes i Kistrup, Øster Hæsinge sogn, husmand Johan Andreas Kristensen og Gjertrud Hansdatters tvillinger, Anne og Johan. Anne bliver i 1849 gift med væver Jacob Andersen Ravn og de flytter til Flemløse sogn, hvor Anne virker som jordemoder. I 1864 flyttede de fra Flemløse til Badstustræde 4 i Assens, da Anne havde fået stillingen som distriktsjordemoder i byen. Hun arbejdede som jordemoder i 42 år og har hjulpet mange børn til verden. Hun virkede som distriktsjordemoder frem til sin død, den 3. februar 1906. Anne  fik 7 børn sammen med manden, som hun blev skilt fra, sidst i 1860erne. 

En af dem var Hans Peter Jacobsen Ravn. Han blev født den 27. september 1858 i Flemløse og tog til søs efter sin konfirmation 1872. Hans Peter tog hurtigt styrmandseksamen og han sejlede med flere skibe, som var hjemmehørende i Assens, b.l.a. skonnerten ”Fylla”. Han ejede og førte  jagten, ”Tre Venner” og galeasen ”Mindet”, alle af Assens. På en rejse i 1903 fra Norge til England, med galeasen ”Mindet” rammes den unge skipper af et hjerteslag og dør den 18. oktober. Da skibet er tæt på byen Farsund i Norge, sejler besætningen dertil. Hans Peter Jacobsen Ravn begraves den 25. oktober 1903, på Farsund Kirkegård. I Assens Avis kunne man læse : ”Pludselig død. En af vor Bys driftige og dygtige Sømænd, H.P. Ravn, er pludselig afgaaet ved Døden. Han var på rejse med sit Skib ”mindet”, som han nylig kjøbte af Otto Petersens Dødsbo, fra Norge til England. Skibet var kun kommet kort fra Norges Kyst, da dets Fører blev ramt af Hjerteslag. Skibet gik derpaa ind til Farsund og herfra er der igaar telegraferet til den herværende Øvrighed. Dette Dødsfald vil vække stor deltagelse, thi Ravn, der kun blev nogle og fyrretyve Aar, efterlader sig Hustru og syv Børn, hvoraf fem er ukonfimerede”. 

En af de ”ukonfirmerede børn” var Laurits Albert Ravn, født den 24. april 1891 i Bellevue 8, Assens. Han blev udlært som skrædder, men tog til søs som 18 årig. Han sejlede i en del år og kom til Korsør i 1917, hvor han blev kontorbestyrer på Dansk Arbejdsmands Forbunds kontor i Nyborg. I 1933 valgtes han til Korsør Byråd, for Socialdemokratiet og fra 1939 til 1943 var han  borgmester i Korsør. Han døde i Korsør den 20. februar 1951.

 Forklaring til skibsbilledet : Galeasen ”Mindet” ligger i havn i Wells-Next-Sea, Norfolk, England i 1898. 

Den mørke mand på kajkanten, med hænderne på ryggen, er skipper Hans Peter Jacobsen Ravn.

 Ole Hansen,

 Assens Lokalarkiv.

 

Del denne historie på: