Jens Henrik Thulesen Dahl ønsker godt nytår

Assens

Jens Henrik Thulesen Dahl

er medlem af Folketinget og

byrådsmedlem valgt for

Danmarksdemokraterne.

På sidste byrådsmøde i 2023 var der en lang diskussion om planstrategien for kommunen. Diskussionen blev desværre lidt skæv, fordi den kom til at handle om, hvorvidt der var vilje til at arbejde med klimaet. Men det er en forfejlet diskussion, for vi er et enigt byråd, der alle vil handle på klimaet. Men til gengæld ønsker vi ikke at trække beslutninger ned over hovedet på borgerne, uden de bliver hørt, når vi laver planer for vindmøller og solceller. Nej, sådan en planlægning skal foregå i samarbejde og i dialog med alle berørte borgere

Jeg tror, mange husker debatten for ca 10 år siden om placering af vindmøller. En debat, som bar præg af, at kommuneplanen ikke var helt gennemtænkt – forstået på den måde, at der i planen var udpeget områder til vindmøller, uden at de lokale konsekvenser var helt overvejet, og uden at lokalbefolkningen reelt var taget i ed på placeringen. Da der så var nogle landmænd, som helt legitimt og efter planen ønskede at placere vindmøller, gav det gevaldige slagsmål, fordi de lokale ikke var med på opstillingen af vindmøllerne. Det endte også i et slagsmål i byrådet, hvor et snævert flertal stoppede opstillingen. 

På baggrund af det forløb blev det besluttet i byrådet, at der ikke skulle udpeges konkrete områder til vindmøller eller solceller, men at det skulle tages op ved konkrete ønsker om opsætning og at der skulle være en proces, som sikrede det lokale samfunds opbakning til opsætningen. Således, at der ikke skulle være nogen, som i god tro kunne satse på at opsætte vindmøller et konkret sted – og så lokalbefolkningen kunne være trygge ved, at de reelt vil blive inddraget i forbindelse med konkrete projekter. 

Diskussionen på sidste byrådsmøde viser, at mange har glemt den erfaring. For diskussionen på byrådsmødet handlede om, at der i planstrategien indgik en tegning, som løst skitserede områder til vindmøller. Skitser, som af lokalbefolkningen blev set som en udpegning af områder. Og derfor ønskede et flertal – herunder Danmarksdemokraterne – at tage den tegning ud. Ikke fordi vi ikke ønsker vindmøller eller solceller – men fordi vi ønsker at stå ved den udmelding, som byrådet også har givet tidligere – at vi ikke ønsker at forhåndsudpege områder. Vi ønsker ikke at skabe bekymring og usikkerhed hverken for de som vil opstille og de som får anlæggene i deres nærområder. Det synes vi i Danmarksdemokraterne er sund fornuft.

Del denne historie på: