Hæder til marine- foreningsmedlemmer

Assens

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens Marineforening benyttede generalforsamlingen 23. februar til at uddele hæderstegn til udvalgte medlemmer. Ole S. Kristensen fra Rudkøbing fik 25 års tegn for optagelse i Assens Marineforening. Henrik Mathiassen fra Assens Autolakering blev valgt som Årets Mariner. Brødrene Jan og Frank Lohmann blev udnævnt til æresmedlemmer. Palle Holst fik ved samme lejlighed Marineforeningens Hæderstegn i sølv.

43 af marineforeningens 142 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor beretning og regnskab blev godkendt. 

Der var valg til bestyrelsesposter hvor der blev genvalg. Et enkelt medlem Henning Frydendal ønskede ikke genvalg, valgt blev i stedet Jes Aalbæk Nielsen. Der blev valgt 2 revisorer som blev Torsten Stroyer og Henrik Mathiassen. Til posten som revisorsuppeleant valgtes Per Detlefsen. John Pedersen blev valgt som 2. reserveflagbærer.

Del denne historie på: