Grønt lys for fjernvarme til 2200 forbrugere – hvis du vil være med

Assens

23. oktober 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Assens Fjernvarme er klar til at tage Aarup og landsbyerne undervejs med ind i varmen

24,5 mio. kroner fra Energistyrelsens fjernvarmepulje til Assens Fjernvarme kom lige i tide til, at Miljø- Teknik- og Planudvalget på sit møde 5. oktober kunne sige god for, at fjernvarmeselskabet kan udvide sit forsyningsområde mod nordøst til Aarup og de landsbyer, ledningen vil komme igennem undervejs.

Nu handler det om at skaffe tilstrækkeligt med interesserede, for at projektet kan realiseres.

Der er knap 2200 potentielle kunder på strækningen, der foruden Aarup omfatter Sandager, Salbrovad, Barløse, Aborg, Lundager, Turup, Ørsted og Skydebjerg. Dertil kommer, at både Kerte og Ørsbjerg også har budt sig til.

Siger alle ja til fjernvarmen, betyder det, at Assens Fjernvarme, der i dag leverer varme til 3400 ejendomme  udvider antallet af andelshavere med knap 65 procent. Men så højt stiler fjernvarmeselskabet nu ikke.

– Vi regner med, at omkring 1400 svarende til cirka 70 procent siger ja, siger Søren Edlefsen, formand for Assens Fjernvarme.

Sidst i november vil der blive inviteret til borgermøder om projektet.

Hvornår kommer det?

At dømme efter stemningen på årsmødet i Aarup Lokalråd er interessen for at konvertere naturgas til fjernvarme stor.

Her var det dominerende spørgsmål: Hvornår kommer det?, fortæller Kjeld Alsholm fra lokalrådet.

Opvarmer du dit hus ved olie eller naturgas, skal du nemlig vælge en anden opvarmningsform inden 2030.

Det er baggrunden for, at Aarup Lokalråd tog kontakt til Assens Fjernvarme for at høre om mulighederne. Man kunne også forestille sig, at Fjernvarme Fyn, der leverer til Vissenbjerg noget tættere på Aarup, kunne klare opgaven, men rørene dertil er ikke store nok til også at kunne levere til Aarup, fortæller Kjeld Alsholm.

Billigt at komme ind i varmen

Ud over, at Assens Fjernvarme ligger i den billige ende med en årlig varmeudgift på 10.758 kroner for et såkaldt standardhus på 130 kvadratmeter, så bliver det også attraktivt at tilslutte sig for de nye områder. Normalt koster det 25.000 kroner, at komme ind i varmen, hvor de nye områder vil kunne komme med for 5000 kroner pr. husstand, hvis man er med fra start. Dertil kommer, at de skal betale det beløb, der ligger ud over de 24 mio. kroner, som staten finansierer, for transmissionsledningen fra Assens. 

Med en afdragsperiode på 30 år, vil det svare til syv kroner pr. Kvadratmeter beboelse pr. år. I Ebberup er flere kommet til, og det har betydet, at afbetalingsperioden har kunnet forkortes, siger Søren Edlefsen, og tilføjer, at Assens Fjernvarme også betaler stikledningerne. 

Ejerne skal dog selv betale for fjernelse af gas- og oliefyr. På borgermøderne vil man medbringe regnemodeller, så man kan få et realistisk overslag over prisen for egen bolig.

For Assens Fjernvarme er der tale om en investering på 150 mio. kroner. Hele projektet forventes at kunne rulles ud i løbet af fire år. Rækkefølgen er der endnu ikke taget stilling til.

100 procent grøn varme

Assens Fjernvarme lægger vægt på, at det er grøn fjernvarme, selskabet sender ud i rørene til forbrugerne. Kraftvarmeværket fyrer på flis af affaldstræ (grene m.v.), dertil har man investeret i både seks hektar med solceller og en varmepumpe.

– Det vil kunne fjerne 40-45 procent af biomasseforbruget, og der er plads til at udvide til det dobbelte, påpeger Søren Edlefsen.

Med en tilslutning på de ønskede 70 procent af forbrugerne i de nye områder, vil man ifølge formanden spare 5000 tons CO2 om året.

Del denne historie på: