Fusion på vej: Fjernvarmen i Assens og Gelsted overvejer at gå sammen

Assens og Gelsted

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Grøn omstilling og store udbygningsplaner fylder hos både Assens og Gelsted Fjernvarme, som derfor overvejer at fusionere – med det ædle formål at sikre stabile, lave varmepriser til forbrugerne fremover.

Vil høste stordriftsfordele

Den grønne omstilling er i fuld gang på Høj- og Vestfyn. Både Assens og Gelsted Fjernvarme har store udbygningsplaner, der kommer til at konvertere store gasområder til fjernvarme. Projekterne betyder også, at de to forsyningsområder rent geografisk kommer tættere på hinanden.

I processen har begge selskaber erkendt, at den omfattende aktivitet kræver flere kræfter. Derfor har de nu valgt at afsøge mulighederne for en sammenlægning.

– Helt grundlæggende handler det om at høste de fordele, der er ved stordrift. Som geografiske naboer får vi samtidig flere muskler at spille med i vores anlægsinvesteringer – og bedre mulighed for at udnytte den varmekapacitet og det ledningsnet, vi investerer i. Derfor ønsker vi sammen at undersøge, hvordan en sammenlægning kan komme begge selskaber til gode, siger Søren Edlefsen, der er formand for Assens Fjernvarme.

Planen er at afsøge mulighederne til bunds inden de to selskabers generalforsamlinger i foråret.

Målet er stabile, lave varmepriser for alle

Det er afgørende for begge selskaber, at en eventuel sammenlægning giver positive effekter for alle andelshavere.

– Helt konkret er målet at sikre en lavere og mere stabil fjernvarmepris – for alle. Og umiddelbart ligger stordriftsfordelene lige for: Vi kan samle al administration og driftsledelse ét sted og omgående høste besparelser der. Derudover vil ét samlet selskab reducere omkostningerne i kraft af eksempelvis fælles vagtordning, fælles indkøb af brændsel og fælles vedligehold og services, uddyber Erik Hein Nielsen, der er formand for Gelsted Fjernvarme.

Lavere områdebidrag til Aarup

Selskaberne forventer, at det største potentiale ligger i, at forsyningsområderne forbindes fysisk med fjernvarmerør, og at dette vil kunne ske indenfor et par år. Et sådant tiltag vil også kunne komme til at betyde et lavere områdebidrag for borgerne i Aarup og landsbyer.

De forestående forundersøgelser vil ikke få indflydelse på tidsplanen for Aarup-projektet.

Står stærkere med fælles ressourcer

Ud over de oplagte stordriftsfordele spiller andre forhold også positivt ind i en sammenlægning.

Hvis man vælger at forbinde de to forsyningsområder, kan man trække på ressourcerne på tværs af de to selskaber: For eksempel kan Gelsted Fjernvarmes nuværende varmekapacitet bidrage til forsyningssikkerheden i den nordlige del af Assens Fjernvarmes nye forsyningsområde. Omvendt vil Gelsted Fjernvarmes fjernvarmekunder drage fordel af Assens Fjernvarmes effektive energikapacitetsset up.

Sammen vil de to selskaber også få en tilstrækkelig kritisk størrelse til at udbygge kapaciteten inden for vedvarende energi – herunder vind og solenergi, som allerede indgår i varmeproduktionen i Assens.

– Det afgørende er, at vi ser muligheder i at skabe en større enhed, der kan matche de store opgaver, vi står overfor: Grøn omstilling, udbygning og udvikling – og en stabil og lav pris til vores andelshavere. Det er det, vi undersøger i de kommende måneder, slutter Søren Edlefsen, Assens Fjernvarme

” Assens Fjernvarme har i dag 3.450 tilsluttede forbrugere og en konverteringsplan, der udvider kredsen med yderligere ca. 2.000 forbrugere. Gelsted Fjernvarme har i dag 435 tilsluttede forbrugere og udvidelsesplaner, der omfatter yderligere ca. 100 forbrugere.”

Del denne historie på: