Forsvarsbroderselskaberne udspringer af ”De Danske Våbenbrødre”

Assens

Af Preben Find

Veteraner fra den første slesvigske krig i 1848 til 1850 stiftede i 1859 organisationen ”De Danske Våbenbrødre”.

På grund af det fællesskab, som opstår mellem mænd, der har deltaget i krig for at forsvare deres fædreland, var det kun mænd, som havde deltaget i denne krig eller siden i krigen 1864, som kunne optages i organisationen.

De Danske Våbenbrødre virkede som en social organisation, da social forsorg dengang var et ukendt begreb i Danmark.

Man arbejdede for at hjælpe hinanden såvel i økonomisk som i menneskelig henseende, og af de midler, som blev tilvejebragt ved kontingenter, udlånte man penge til medlemmer, som var i nød. Man bidrog med økonomisk hjælp under sygdom både til mænd og deres hustuer, og man støttede både enker og børn.

Da den sidste våbenbroder i 1941 afgik ved døden, videreførte en kreds af ligesindede Våbenbrødrenes formål og traditioner, og den 15. juli 1905 blev De Danske Forsvarsbroderselskaber stiftet i Horsens.   

Organisationens motto lyder ”MED GUD FOR KONGE OG FÆDRELAND”, og et af dens formål er ”at medvirke i støtten og hjælpen til udsendt personel og veteraner samt deres pårørende, primært tilskadekomne personer i forbindelse med Danmarks internationale engagement i udlandet.

Navnet “De danske Forsvarsbrødre” ses første gang i 1875, idet selskaberne D.F.B. i Horsens og Verninge er de første under dette navn.

De Danske Forsvarsbroderselskaber Forsvarsbrødrene er i dag den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, som består af borgere fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt det civile beredskab. Hvert enkelt selskab er knyttet til en by eller egn.

På Fyn er der i dag 7 selskaber, som tilsammen kan mønstre 352 medlemmer.

Aarupselskabet, som blev stiftet den 29. oktober 1947, har i dag 96 medlemmer, og i selskabet for Assens og Omegn, som blev stiftet den 18. maj 1920, er der i skrivende stund 37 medlemmer.

I dagligdagen er forsvarsbroderselskaberne mest kendt for deres kammeratlige og selskabelige virksomhed, som blandt andet kommer til udtryk ved de årlige fugleskydningsarrangementer, men som det fremgår ovenstående, er der et andet og mere alvorligt formål med deres mission. 

En mission, der i dagens nye verden beklageligvis igen kan blive aktuel.  

Når selskabet for Assens og Omegn fredag den 9. marts kl. 18 afholder generalforsamling på Kommandantgården, Ladegårdsgade 41 i Assens, opfordres selskabets medlemmer derfor til at invitere en god ven eller kammerat med. 

Del denne historie på: