Fordoblet tilslutning og stor prisnedsættelse i Assens Fjernvarme

Assens

18. marts 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det tog Assens Fjernvarme 35 år, fra 1960 til 1995 at nå fra 150 til 2000 tilsluttede husstande. I løbet af de næste fire år vil det tal være fordoblet, når forbindelsen mellem Assens og Aarup er færdiggjort.

Ved generalforsamlingen forleden tog formand Søren Edlefsen langsynsbrillerne på og forudså – belært af erfaringen – at det ikke blev nogen nem opgave.

– Vi ved, at den bliver kompleks og vanskelig at løse, og at vi vil blive mødt med mange udfordringer. Når vi på trods af udfordringer alligevel bevæger os ud i disse projekter, er det fordi vi analyserer og kalkulerer vores risici og ved, at vi bliver nødt til at fortsætte med at forandre os for at kunne føre an i den grønne omstilling såvel som i ønsket om at levere en sikker energiforsyning til lave varmepriser, sagde han.

– Vores konverteringsprojekt vil medvirke til store besparelser i privatøkonomierne. Opvarmning af et såkaldt standardhus på 130 kvadratmeter koster det kommende år 9.496 kroner, dertil kommer, at kunderne i det ny område i tillæg skal betale en afgift på syv kr. pr kvadratgmeter bolig til betaling af transmissionsledningen.

Billigere varme

Trods omstilling gennem de senere år til et vedvarende kraftvarmeprojekt med solceller, varmepumpe og vindmølle, som skulle integreres i et nyt og uprøvet teknologikoncept som også har budt på udfordringer, ser selskabets økonomi fortsat god ud.

Overskuddet i 2021 var på 11,2 mio. kroner, og varmepriserne er i 2022 sat ned med 12 procent.

Fire års arbejde venter

Der vil gå fire år, før alle nye forbrugere er koblet på fjernvarmenettet. Projektet beløber sig til 175 mio. kroner, hvortil Energisstyrelsen har støttet med 24,5 mio. kroner.

Trods den store investering vil de mange nye kunder bidrage til, at også de eksisterende kunder får lavere priser, fordi der vil være mange flere til at dække de faste omkostninger, understregede formanden i sin beretning.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Edlefsen på formandsposten og John Pedersen som næstformand.

Del denne historie på: