Et fremsynet forsyningsselskab

Assens

13. april 2021

”Vi har et fremsynet forsyningsselskab”, sagde borgmesteren, da han i starten af 2020 optrådte på TV. Anledningen var, at vandmasserne efter en kraftig nedbørsperiode, voldte problemer i det meste af landet – men ikke i Assens. Her kunne han nemlig berette om en ambitiøs spildevandsplan, som byrådet havde besluttet. 

Planen bestod blandt andet i at adskille kloakkerne til regn- og spildevand, at der lokalt blev håndteret regn- og overfladevand samt i, at rensning af spildevand i hele kommunen skulle ske på et nyt og samlet renseanlæg. Ønsket var blandt andet at undgå oversvømmelser og begrænse de såkaldte overløb, hvor urenset spildevand løber ud i naturen. 

Den ambitiøse spildevandsplan, der også skal muliggøre efterlevelsen af internationale miljøkrav, var desværre ikke lige populær alle steder. Den betød nemlig, at taksterne for afledning af spildevand steg i en periode. Men som borgmesteren udtrykte det, så var investeringen ”alle pengene værd”!

Når jeg finder anledning til at gengive ovenstående, er det fordi, der andre steder i landet netop nu finder overvejelser sted om investeringer og ikke mindst om finansieringen af samme. Det gør der særligt blandt de kommuner og forsyningsselskaber, der ikke har udvist rettidig omhu, og hvor der ikke løbende er investeret i udskiftning, optimering og vedligeholdelse af spildevandssystemet. 

I Assens Kommune er der siden forsyningssektoren blev udskilt i 2009, løbene investeret i at vedligeholde ledningsnettet. De kommende år investerer vi 1 milliard kroner i at optimere systemet. Nye tal fra Dansk Vand- og Spildevandsforening viser dog, at investeringsbehovet er 20 gange højere andre steder i landet. Det skal sammenholdes med, at hele forsyningssektoren er underlagt et effektiviseringskrav på to procent om året samt med, at hele sektoren er stramt reguleret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ift. hvilke investeringer, der må lægges på taksterne.

Jeg sætter derfor stor pris på, at borgmesteren nævner Assens Forsyning A/S som et fremsynet forsyningsselskab. Jeg sætter også stor pris på, at vi i Assens Kommune har et Byråd, som har valgt en visionær og klimavenlig politik, sådan at de udgifter, der er forbundet med at etablere et fremtidssikret spildevandssystem (med afskrivning over 40 år og holdbarhed på 75 år). Herudover værdsætter jeg, at det sker så hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt som overhovedet muligt – både for de nuværende forbrugere, men ikke mindst for vores efterkommere.

Af Poul Erik Kristiansen, Mågevej 5, Glamsbjerg.  Bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S.

Del denne historie på: