Endelig: Rejsegilde i Forsyningspark i Assens

Assens

8. september 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Festen for håndværkerne holdtes 1. september

Havde det ikke været for den ondskabsfulde coronavirus, ville Assens Forsyning for længst have holdt rejsegilde i Forsyningspark Assens, nærmere bestemt for kontrolcenter og administration samt værksted og lager, der opføres af Hoffmann A/S og renseanlæg og biogasanlæg, som opføres af Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S med Jakobsen & Blindkilde A/S samt EnviDan A/S.

 

Rejsegildet, festen for håndværkerne, har de mange håndværkere ikke kunnet vente på, så byggerierne er ufortrødent skredet frem, sådan, at der nu er tale om måneder snarere end år, før anlæggene overdrages til Assens Forsyning. 

Så med forsinkelse holdtes onsdag 1. september rejsegilde, hvor menuen tro mod traditionen var pølser med brød og dyppelse. 

Forsyningsparken får karakter af en bydel. I hvert fald, når det gælder kvadratmeterforbruget. 

– Arealet er på størrelse med de udstykninger, vi foretager i vores kommune, fortalte borgmester Søren Steen Andersen (V). 

Reducerer CO2-udledningen med 400 tons

Poul Erik Kristiansen, der er bestyrelsesformand for Assens Forsyning, tog i sin tale udgangspunkt i, at selskabets opgave er at sørge for rent drikkevand, at sikre afløb og rensning af spildevand og at sikre genbrug og bortskaffelse af affald. Og det er opgaver som ikke bare skal udføres til punkt og prikke, men også med størst mulig hensyntagen til klima og miljø. 

Det skal ske, sagde Poul Erik Kristiansen, fra et nyt kontrolcenter, som kommer til at styre, regulere og overvåge det samlede ledningsnet og kloaksystem, som skal føre al spildevand fra samtlige husstande og virksomheder i hele kommunen til miljøvenlig og effektiv behandling her på anlægget. 

– Ved at anvende de nyeste og mest effektive teknologier reducerer vi udledningen af CO2 fra elforbruget til transport og rensning af spildevand med hele 60 procent svarende til 400 tons om året. Samtidig bliver anlægget så energieffektivt, at det producerer mere energi i form af el og varme, end det forbruger. Anlægget bliver dermed noget af det mest effektive og miljøvenlige i branchen, sagde Poul Erik Kristiansen. 

Indflytning primo 2022

Assens Forsyning A/S forventer at flytte ind i kontrolcenter og administration primo 2022, mens renseanlægget og biogasanlægget forventes færdigt ultimo 2022. Herefter følger en periode med indkøring og test, inden anlæggene sættes i drift.

FAKTA

• På et 7,5 hektar stort område i den sydøstlige udkant af Assens by, opfører Assens Forsyning A/S en samlet Forsyningspark

• I Forsyningsparken samler Assens Forsyning alle sine vandrelaterede aktiviteter og opfører vandværk, renseanlæg med biogasanlæg, kontrolcenter og administration samt værksted og lager

• Forsyningsparken skal blandt andet muliggøre realiseringen af Assens Kommunes spildevandsplan samt byrådets beslutning om, at nedlægge otte mindre renseanlæg og samle al rensning af spildevand på ét anlæg

Anlægget opføres med den nyeste og mest effektive teknologi, som udover at rense spildevand, også kan afhjælpe oversvømmelser, producere varme og el samt har en positiv effekt på klimaet og miljøet.

Del denne historie på: