En boligblok på 45 meters højde kan rejse sig på havnen

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Med det kommuneplantillæg for havneområdet, byrådet på sit junimøde sagde ja til, transformeres havnen fra erhvervsområde til bolig- 

og erhvervsområde.

Et stort flertal i byrådet sagde forleden ja til et forslag til tillæg til kommuneplanen for havneområdet i Assens. Det betyder, hvis det vedtages, at der nu kan sættes skub i udviklingen fra ren erhvervshavn til et område, hvor der fortsat skal være plads til havneaktiviteter og værft, men hvor der også bliver mulighed for at bosætte sig, og hvor Marcussens Hotel måske omsider kan få den udvidelse, det efterhånden har spejdet længe efter. Med kommuneplantillægget kan der nemlig udarbejdes lokalplaner for de forskellige projekter.

De Konservative ville gerne have undgået byggeri på den såkaldte “skøjtebane” i den nordligste del af planområdet og friholdt den til rekreative formål, fik også medhold i det synspunkt fra Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten, men det var ikke nok til at få ændringsforslaget igennem. Således endte alle bortset fra Enhedslistens Kaj Alslev med at stemme for forslaget til et kommuneplantillæg for området som indstillet af Økonomiudvalget. 

Stor udvidelse af byområde

Det er i forhold til det eksisterende område for byudvikling et temmelig stort område, der nu åbnes for boligbyggeri, erhverv, hotel, restaurationer med mere dog i tre tempi. Området strækker sig fra nordsiden af midtermolen mod nord næsten til Mariendalstranden. For det sydligste område igangsættes en såkaldt byggeretsgivende lokalplan og for midterområdet en rammelokalplan, mens der ikke sættes lokalplanarbejde i gang endnu for det nordligste område, der blandt andet omfatter “Skøjtebanen”.

Kaj Alslev (EL) stemte som nævnt som den eneste imod forslaget til kommuneplantillægget. Ud over at være bekymret for at tilladte bygningshøjder ville forringe udsynet til vandet for de bagvedliggende ejendomme havde han svært ved at se, hvordan trafikken skulle afvikles, hvis man bygger på “skøjtebanen” i stedet for, som der tidligere har været talt om, at lave parkeringsplads der.

– Tidligere talte vi om to adgangsveje til havnen. Kildensmindevej og Ringvejen. Derfor er det forkert at lægge området ud til mulig bebyggelse, påpegede han. 

Han fremhævede desuden sin modstand mod hele forslaget, blandt andet fordi det nævner mulighed for bebyggelse i op til 45 meters højde svarende til 15 etager i stedet for siloen, der ikke vurderes at kunne genanvendes til andre formål. Den nye “silo” kunne i stedet være en “reference til kulturarven”, som det lyder i kommuneplantillægget.

– Jeg vil hellere have, at vi udstikker, hvad vi gerne vil. Jeg synes, vi skulle følge den nuværende bygningshøjde på tre-fire etager, sade han. Men han var altså den eneste, der gav udtryk for den holdning.

Alle øvrige partier valgte trods nogle forbehold at stemme for kommuneplantillægget, blandt andet for at komme i gang med omdannelsen af havneområdet og give investorer mulighed for at byde ind

Del denne historie på: