Dræb ikke en sangfugl

Assens

15. september 2021

Af Preben Find

Vi har modtaget:

Ovenstående er titlen på en højt berømmet bog, der blev udgivet i 1960, og som handler om de uretfærdigheder, der i 1930`ernes Amerika overgik sydstaternes negerbefolkning.

Bogens forfatter er Harper Lee, som i 1961 for sit enestående værk modtog den prestigefyldte Pulitzerpris.

Romanen blev i 1962 filmatiseret med Gregory Peck i hovedrollen. 

At bogen med dens titel nu dukker op i undertegnedes bevidsthed skyldes lørdagens opsigtsvækkende oplysning om, at Finn Pedersen har valgt at opsige sin stilling som organist ved Vor Frue Kirke i Assens og som leder af det til kirken knyttede syngedrengekor.  

Udover sit ubestridelige format som musikalsk leder af det 165 år gamle kor er Finn kendt som en helt igennem retskaffen person, og derfor skal hans begrundelse for at forlade Assens for at kunne være tættere ved sine børn, der bor i hovedstadsområdet, nok tolkes som et udslag af den besindige og hensynsfulde adfærd, som er et af hans mange positive karaktertræk.

Det er – i hvert fald for undertegnede – uundgåeligt ikke at se Finns beslutning som en følge af udfaldet af den lidet klædelige strid, der gennem den sidste tid har hærget og slutteligt ført til sprængning af pastoratets menighedsråd. 

En strid, der førte til en ændring af beslutningen om at opfylde korets behov for mere plads ved at flytte korets daglige domicil fra Kirkens Hus til den tidligere Borgerskoles gymnastiksal, som ville kunne rumme korets nuværende 45 medlemmer. Og dermed en beslutning som skabte tvivl og usikkerhed om korets fremtidige virkemuligheder.

Eksemplet er desværre ikke enestående, men blot et i rækken af uheldige tildragelser og beslutninger, som gennem de senere år har haft negativ effekt på byens omdømme. 

Som andre kan nævnes planerne om at lukke og nedrive Skovpavillonen som er et af byens klenodier, den langvarige sag om flishugning på havnen, Museum Vestfyn lukning af kunstudstillingen i guldaldermaleren Dankward Dreyers fødehjem, samme museums nedlæggelse af museerne Hjemstavnsgården og Mands Samling, salget af den stærkt forurenede losseplads og den unødigt langtrukne sag om havnens fremtid.

Infrastrukturen vedrørende adgangen til og fra Assens omtales ofte som et væsentligt element i arbejdet for at øge interessen for at bo og virke i Assens, men nok så mange milliarders investering i en forbedret infrastruktur vil være spildt, hvis så iøjnefaldende åbenlyse dumheder som de her nævnte fortsat bliver kendetegnende for byens image overfor omverdenen. 

Det er fristende, lige som de strejkende pædagoger gjorde for et par år siden, at postulere, at grænsen for, hvor nok er blevet for meget, er nået og følgelig, som de dengang gjorde, stille spørgsmålet ”Er der en voksen til stede”?

Finns funktion som organist ved Vor Frue Kirke kan muligvis overtages af en anden, men det er værd at bemærke, at Finn ikke alene har virket ved de rent kirkelige handlinger, men også på eget initiativ med sin musik bidraget ved andre arrangementer i kirken.

Men som uforlignelig inspirator og leder af syngedrengekoret, hvor han har gjort begrebet dannelse til et væsentligt element i sangundervisningen, vil han være uerstattelig. 

Preben Find 

Ladegårdsgade 21, Assens

Del denne historie på: