DEN GODE HISTORIE

Assens

28. februar 2022

»Fastelavn er mit navn«

Søndag 27. februar er det fastelavn. At fejre fastelavn er en gammel tradition fra før reformationen. Blandt andre søfolkene i sø-købstederne har i mange hundrede år fejret begivenheden ved at lave flotte skibe med master og rig, som blev trukket af heste gennem byen. Besætningerne på disse flotte skuder klædte sig ud i fantasifulde gamle admirals- og matrosdragter. Kong Neptun og tre meter høje personer med mærkelige ansigter og høje hatte, var også en del af sceneriet.

På en gammel plakat, som er i Assens Lokalarkivs besiddelse, kan man blandt andet læse: ”FASTELAVNSLØIER, der med hensyn til Programmets Righoldighed, Maskernes Komik, Dragternes Sjældenhed, Præstationernes glimrende Kunst, kort sagt – til alt – overgaar alt, hvad der hidtil er budt et undrende Publikum i Assens og Omegn, opføres Fastelavns Mandag den 29. Februar af Assens Sømandsforening”. Programmet startede med et optog gennem alle gaderne i Asssens, hvor: ”Hans Exellence Admiral Ulk havde anmeldt sin høie Ankomst her til Assens. Han vil prøve, om han også denne Gang med sin Eskadre kan krydse igjennem Byen til Trods for Telefonpælene”. 

Efter optoget afholdt Sømandsforeningen en humoristisk teaterforestilling på Hotel Phønix, der efterfulgtes af en stor fællesspisning. Man oplyser, at der allerede er solgt over 100 billetter til det fine arrangement. Overskuddet gik til Assens Sømandsforenings Sygekasse. Fotografierne er fra perioden 1901 til 1919.

Del denne historie på: