DEN GODE HISTORIE

Assens

Af Ole Hansen – Assens Lokalarkiv.

En krigshelt slog sig ned i Assens

Den 31. marts 1920 giftede Harald Christian Dybdal sig med Marie Storm fra Assens i Vor Frue Kirke. 

De boede i begyndelsen til leje i Nørregade 37, Assens. Senere købte de ejendommen Baronvej 14. Siddende yderst til venstre, Marie Dybdal – Siddende yderst til højre, Harald Christian Dybdal.

Marie blev født den 8. juni 1892 i Østergade 92, Assens, hun var datter af avlsbruger Nicolaj Ostenfeldt Storm og Marie Storm, født Petersen.

Som den yngste  af 3 søskende blev Harald født d. 3. marts 1883 i Viborg. Forældrene var arbejdsmanden Kristen Dybdal og hustru, Kirstine Kristensen. 

Faderen døde, før Haralds 1 års fødselsdag, så hans mor var alene med 3 børn. Det betød, at familien havde det hårdt, så de måtte leve af fattighjælp.

Moderen giftede sig igen i 1898, men da var Harald rejst hjemmefra og taget til søs. Han sejlede i mange år på de syv have, i mange nationers sejl og dampskibe.

Da han havde et godt sprogøre, lærte han sig hurtigt mange sprog.

Harald tog styrmandseksamen og sejlede stadig, da 1. Verdenskrig brød ud den 1. august 1914. Krigen gjorde det særdeles farligt at være sømand.

Miner og ubåde sænkede mange allierede skibe.

Amerikanerne forholdt sig neutrale, men især een episode gjorde stort indtryk på dem. Det var, da den tyske ubåd U-20 sænkede passagerdamperen R.M.S. “Lusitania”den 7. maj 1915. Skibet sejlede mellem Liverpool og New York. 1200 passagerer druknede, hvoraf 128 var amerikanere. Nu var stemningen i U.S.A. en anden, så da tyskerne begynder den uindskrænkede ubådskrig i 1917, på både allierede og neutrale skibe, erklærer U.S.A. Tyskland krig den 2. april 1917.

Harald følte, at han burde gøre en aktivt indsats, så han meldte sig som frivillig til den Amerikanske Hær i september 1916, og får senere rang af oversergent. Han blev stationeret i Fort Sam Houston, San Antonio, Texas og indgik i Company C. 37th U.S. Infantry. 

I juni 1918 blev Harald indsat ved fronten i  Meuse – Argonne i Frankrig og senere Ypres – Lys.

Han vandt stor hæder ved sit mod og sin frygtløshed, hvorved han modtog følgende ordner og medaljer : Croix de Guerre – Silver Star – Purple Heart – Distinguished Service Cross – Distinguished Service Medal – Verdun Medaille – Chateau Thierry Medaille – Medaille Militaire – Victory Medal – War Memorial Medal.

Da Harald modtog sit Distinguished Service Cross, fik han det med følgende begrundelse : For udvist tapperhed og mod, da han løb igennem spærreild og på egen hånd erobrede 5 maskingeværer, tog 20 mand til fange og dræbte 11 mænd samt 2 officerer. Harald kæmpede frem til krigens slutning, den 11. november 1918.

Man kan undre sig over, at han blev kasseret som soldat i Danmark, fordi han havde mistet den yderste snip af sin venstre tommelfinger.

Harald blev i september 1919, mens  han var soldat i Camp Merrit i New Jersey, amerikansk statsborger.

Harald Christian Dybdal døde på Baronvej 14 i Assens den 30. juli 1941, under den tyske besættelse.

Marie Dybdal døde den 9. april 1954 på Amtssygehuset i Assens.

Begge er begravet på Assistens Kirkegård (Den gamle Kirkegård) i Assens, hvor der

Del denne historie på: