DEN GODE HISTORIE

Assens

Af Ole Hansen, Assens Lokalarkiv

Assens Børneasyl blev oprettet, så tidligt som 1840, af sognepræst til Assens og Kærum, consistorial assessor Werner Ludvig Blædel (se billedet). Født i København i 1783, død 1862 i Sct. Jørgens Gård, ved Svendborg.

Han indså at der var et behov for mere ordnede forhold for børnepasning i byen.

Formålsparagraf for Børne Asylet var : ”Skaffe børn med hvem forældrene ikke formår at have fornøden tilsyn et opholdssted, hvor de kan være under kærlig opsigt og pleje og vænnes til lydighed, orden og god anvendelse af tiden”.

I 1840 disponerede man over lejede lokaler i Korsgade. Fra 1874  flyttede man til lejede lokaler i Ladegaardsgade.   

I april 1883 købte man ejendommen Ny Adelgade nr. 11, (se billedet) hvor den første asylbestyrerinde var Jensine Hansen, født Busch. 

Hun var født 1836 i Assens, døde i 1896 og var enke efter skipper Andreas Hansen.

Hun efterfulgtes i 1896 af Karen Hansen (se billedet).

Født i Sandager sogn i 1860 og død i 1937,  Baronvej 3, Assens.

Hun var bestyrerinde frem til den 31. december 1925.

Derefter hed asylbestyrerinden Cathrine Marie Jonasen, fra 1925 til 1956.

Født 1888 i Assens og død samme sted i 1965.

Den sidste bestyrer/leder af Børneasylet/Børnehaven var Else Petersen, kaldet ”Tante Else”, som begyndte sit virke den 1. april 1956. 

Mange, der var børn dengang, kan stadig  huske hende.

Assens Børneasyl blev med tiden omdøbt til Assens Børnehave.

I avisen Aktuelt stod der at læse den 19 november 1968, ved rejsegildet på den nye børnehave ”Østerled” : ”Tante Else var mødt med sin overfyldte børnhaves 46 små, alle udstyret med store papirflag, og det var absolut festligste indslag ved kransehejsningen på denne nye børnehave på gårdsdagens grå eftermiddag”

Den 1. april 1969 overtager Assens Kommune Børnehaven Østerled (se billede) og børnehaven i Ny Adelgade 11 lukkes.

Del denne historie på: