De flyvske planer på Næs!

Assens

Helge Desler

Når den skrivende tit og ofte bruger sin daglige gåtur på Næs i Assens, hænder det, at tankerne går tilbage til dengang i 1980’erne, hvor der var flyvske planer om ikke alene opførelse af et hotel, men også om et kongrescenter, et kulturhus, en svømmehal samt om luksusboliger med egen marina på det areal, der for år tilbage var blevet inddæmmet. 

Samtidig pønsede kommunen med planer om at bygge et hus til roklubben samme sted. Og dette blev også en realitet, da de tidligere lokaler ved Mariendalsstranden jo blev jævnet med jorden.

Og i forbindelse med ovenstående planer præsenterede en bygherre et forslag om at opføre 50-60 luksusboliger i pakhus-stil og med private bådpladser mellem to broer i den inderste del af marinaen.

Men det blev et Søsportscenter, der blev bygget, og i april 1996 blev det indviet. Assens Sejlklub fik lov at beholde sit eget klubhus, dog flyttede jolleafdelingen ind i det nye center, hvor også Assens Roklub fik ny adresse. Men hotelplanerne – de gik i vasken. For en tid, i hvert fald.

Vi spoler frem til 1999. Nu fik planerne om et hotel på marinaen vind i sejlene igen. Eller rettere et feriehotel, som det hed. Det borgerlige flertal i Assens byråd sagde ja til opførelsen af 50-70 ferieboliger på Næs. Altså en slags sommerhuse og ikke – som oprindeligt planlagt – et hotel. Senere blev projektet barberet ned til til 48 boliger og senere igen til 36, som det ser ud i dag.

I 2002 kom så opgørelsen fra Naturklagenævnet. Sejlklubben fik ret. Byggeriet var i strid med lokalplanen. Endnu en gang blev byggeplanerne udskudt, og kommunen måtte i gang med at udarbejde en ny lokalplan.

At det til sidst lykkedes at få bygget Næshusene, har jo været et stort plus for marinaen, mener den skrivende – men det var nok så fornuftigt, at svømmehal, kongrescenter og hotel med mere hurtigt kom på minuslisten.

Siden 2005 har 36 små huse med de spidse tage været med til at præge marinaen – og give brugerne og ejerne af husene et fantastisk fristed.

Del denne historie på: