Dannebrog behørigt fejret

Assens

Af Preben Find

I 1912 fastslog man ved et cirkulære, at dagen den 15. juni skulle ophøjes og fejres som Valdemarsdag.

Dagen, hvor vi hædrer Dannebrog som vores fornemste nationale symbol.

Fejringen af Valdemarsdag varetages af Danmarks-Samfundet, som er en landsdækkende organisation bestående af lokale foreninger eller komitéer.

I Assens, hvor det er en tremands komité, som hvert år planlægger og gennemfører fejringen, blev dagen fejret på sædvanlig værdig vis.

Ved bofællesskabet op til Skelvej spillede Assens Harmoniorkester klokken 19 en koncert som indledning til dagens program.

Værns- og sognepræst i Balslev og Ejby Jens Christian Rothmann holdt en særdeles inspirerende tale for Dannebrog.

En tale, hvori han fremhævede udlandets ændrede syn på Danmark og danskerne, efter at Dannebrog havde erstattet danernes oprindelige røde fane med et billede af en sort ravn, hvormed de som ubudne og frygtede gæster drog hærgende rundt i Europa.

Efter formeringen af de fremmødte 17 faner og med harmoniorkester i front startede marchen gennem byens gader til Vor Frue Kirke, 

Her indledte Harmoniorkesteret fejringen med ”Highland Cathedral” og ”Jurassic Park”.

Provst Ole Hyldegaard Hansen holdt aftenens prædiken, hvorefter Syngedrengene under ledelse af Jesper Frovin Jensen sang ”Du som er i det høje” og ”I Danmark er jeg født”. 

Som afslutning sang de flere end 200 fremmødte salmerne ”Det dufter lysegrønt af græs, i grøft og mark og enge” og ”Mægtigste Kriste, menighedens herre”- 

Et på alle måder værdigt arrangement, som flere af de fremmødte kvitterede for med tak.

Del denne historie på: