Børns Voksenvenner Assens til Bowling

Assens

19. december 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

34 glade og forventningsfulde børn og voksne tilbragte forleden nogle hyggelige timer sammen i Assens BowlingCenter.

 

– Det virkede som om, aftenen levede op til forventningerne hos både børn og voksne. Desværre var der også nogen, der ikke så sig i stand til at deltage på grund af  coronastituationen, fortæller Sinne Ramild, der er formand for Børns Voksenvenner i Assens.

 

Igen i år havde Fynske Bank givet tilsagn om 6.200 kroner til Børns Voksenvenner, som påskønnelse af arrangementet, der er med til at styrke venskaberne både indbyrdes i venskabet og på tværs af venskaberne.

Aftenen begyndte med fællesspisning, og snakken gik livligt ved bordene og der blev ladet op til den efterfølgende venskabelige dyst på banerne. 

For nogle børn var det første gang de deltog i et af de arrangementer, som Børns Voksenvenner arrangerer og de holdt sig tæt til de kendte voksne, indtil de blev lidt mere trygge. Andre var mere rutinerede, da de har været med adskillige gange, og for dem er det blevet en god tradition, som de ikke vil gå glip af.

Alle baner var i brug, og der blev kæmpet med og mod hinanden. Der blev også heppet og klappet men også  trøstet, når det ikke gik så godt. 

– Det var en rigtig god aften, hvor det var tydeligt at både børn og voksne oplevede venskaberne som noget godt og værdifuldt for begge parter, siger Sinne Ramild. 

Aftenen igennem hyggede børnene sig med hinanden og fandt sammen på tværs af venskaberne, og nogle blev klar over, at der også var andre børn, der har en voksenven. Også blandt de voksne var der en livlig snak, hvor flere gav udtryk for, at det er hyggeligt og inspirerende også på denne måde, at kunne følge hinandens venskaber. 

Mange deltager i alle arrangementerne som Børns Voksenvenner Assens laver, og flere giver udtryk for, at  det er dejligt at kunne mødes med andre venskaber, så både børn og voksne kan hygge sig og netværke på tværs af venskaberne.

Gode venskaber gør en positiv forskel for begge parter!!

En af de nye voksenvenner udtalte, at han synes, det nærmest var alt for enkelt at være voksenven – for ham var det ren hygge og meget givende for både ham selv og hans familie. 

Hos Børns Voksenvenner er der et stort ønske om, at flere frivillige kan få den samme positive erfaring og derfor vil man gerne i kontakt med flere, som har tid og lyst til at indgå i et venskab med et barn eller med en hel familie. 

Der er i øjeblikket otte drenge i alderen 8 -14 år og en pige på 11 år, som venter på at få en voksenven. Der er også en alenemor med to drenge, som ønsker en familieven.

Børns Voksenvenner vil gerne nå ud til endnu flere

Der er i øjeblikket ca. 30 børn, der har glæde af et venskab i Børns Voksenvenner Assens, og man er ikke i tvivl om, at mange flere børn og familier kan få glæde af mere voksenkontakt i hverdagen, hvis flere frivillige melder sig. Behovet kan især være der, hvis familien er ramt af skilsmisse, dødsfald, sygdom, handicaps i familien, eller måske alene fordi netværket er spinkelt./hef

Børns Voksenvenner Assens formidler tre former for venskaber:

VOKSENVEN

En voksenven er en frivillig voksen, eventuelt et par, der har tid og overskud til noget af det, der kan være svært for en forælder at nå i en travl hverdag. Det kan være en tur på fodboldbanen, en fisketur, madlavning, brætspil eller bare en fortrolig snak. Nærværet er det vigtigste. Vi formidler venskaber med børn fra seks år og opefter.

  

FAMILIEVEN

En familieven er en ven til hele familien, en ekstra voksen eller et par, der kan bidrage med noget af det, familien har brug for: En fortrolig voksen for en forælder, en ”reservebedste”, en rollemodel – eller bare en god ven alle i familien kan dele oplevelser med.

STOREBROR/STORESØSTER VENSKAB

Her går venskabet mellem et  barn på 11 år og opefter og en ung fra 18 – 35 år.

For nærmere oplysninger: Ring til 30 64 38 74 eller skriv til assens@voksenven.dk

Ikke alle matcher alle, så derfor er der også aktuelt både børn, familier og frivillige på venteliste samtidig. Det kan man se mere om på 

www.voksenven.dk/assens og på Facebook: Børns Voksenvenner Assens

Del denne historie på: