Assens Forsyning flytter til Forsyningsparken

Assens

6. januar 2022

Mellem jul og nytår rykkede det lokale forsyningsselskab teltpælene op fra sin hidtidige adresse i det centrale Assens, for at flytte til nye lokaler i Forsyningsparken i den sydøstlige udkant af Assens by.

Mellem jul og nytår pakkede Assens Forsyning selskabets administration på Skovvej 2B, som tidligere hørte til Assens Sukkerfabrik, ned. Det sker for at flytte til nye lokaler i Forsyningsparken ved Faaborgvej/Egebjergvej. Den nyopførte administrationsbygning, som også indeholder kontrolcenter til styring, regulering og overvågning af det samlede kloak- og spildevandssystem i Assens Kommune og af vandforsyningen i og omkring Assens by, er den anden entreprise af den samlede Forsyningspark, der tages i brug. 

Tidligere er et moderne og forsyningssikkert vandværk taget i anvendelse. Om nogle uger forventes også et nyt værksted og lager at blive indviet, og i efteråret 2022 forventes renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, at stå færdigt. Det skriver Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

Indflytning før tid

Administrerende direktør Birger Strandby Ernst glæder sig til at samle hovedparten af selskabets medarbejdere under samme tag, og til at betjene kunder i den nye administration.

– Jeg har længe set frem til, at vi flytter ind og samler omkring 40 af vores i alt 60 medarbejdere under samme tag. Vores administration holder traditionen tro lukket mellem jul og nytår. Det er derfor glædeligt og meget belejligt, at vores totalentreprenør har været foran tidsplanen og afleveret byggeriet tidligere, end planlagt. 

Vi kan nu bruge tiden mellem jul og nytår til at flytte møbler og pakke ud, sådan, at vi er klar til at tage imod og betjene kunder, allerede fra tirsdag den 4. januar 2022.

Nyt vejnavn

I forbindelse med indflytningen i den nye administration har Assens Kommune besluttet at opkalde adgangsvejen, der fører fra Egebjergvej og ind til den nye administrationsbygning, ”Forsyningsparken”. Dermed bliver Assens Forsynings fremtidige post- og besøgsadresse Forsyningsparken 2, 5610 Assens.

– Vi glæder os meget over at Assens Kommune har opkaldt vejen Forsyningsparken. Det er en meget retvisende benævnelse, som hænger fint sammen med vores kerneydelser, som handler om, at sikre forsyning af rent drikkevand, at sikre afløb og rensning af spildevand samt om, at sikre genbrug og bortskaffelse af affald,”tilføjer Birger Strandby Ernst.

Der er endnu ikke opsat skilte med navnet på den nye vej, men adresse kan blandt andet søges og ses på Kraks hjemmeside, https://map.krak.dk/.

Del denne historie på: