Assens Fjernvarme ønsker at levere fjernvarme til Aarup og seks landsbyer

Assens

19. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

– Ved sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi havde indledt dialog med borgergrupper fra Aborg, Sandager, Lundager, Salbrovad, Barløse og Turup, der havde interesse i at få fjernvarme. 

Efterfølgende har vi modtaget en del henvendelser fra borgere i Årup som ønsker fjernvarme til at erstatte naturgas, der skal udfases som boligopvarmning inden 2030. Vi har fået foretaget nogle indledende beregninger, der indikerer at rentabiliteten bliver væsentlig bedre hvis vi laver et samlet projekt omfattende de 6 landsbyer og Årup. Disse beregninger får vi de kommende måneder verificeret og såfremt økonomien ser positiv ud, vil vi indkalde til et borgermøde, hvor vi kan fortælle om vores planer og modtage interessetilkendegivelser, sådan sagde Søren Edlefsen ved Assens Fjernvarmes netop holdte virtuelle generalforsamling. 

Formanden glædede sig også over, at Assens Fjernvarme er frontrunner, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling. 

– I sommer påbegyndte vi opførslen af en solcellepark og en elektrisk varmepumpe. Begge anlæg skal, sammen med vores vindmølle og kraftvarmeanlægget, udnytte de store udsving, der er i klimaet og i elpriserne, idet vi fremover vil sælge strøm, når prisen er høj og købe strøm, når prisen er lav. 

Assens Fjernvarmes kraftvarmeanlæg producerer strøm på biomasse i form af skovflis, og fordi skovflis er en bæredygtig energikilde, er strømmen CO2 neutral. 

– Assens Fjernvarme investerede allerede i 1999 i et biomassefyret kraftvarmeanlæg. Vi var pionerer og med til at transformere den sorte energisektor til den grønne og miljøvenlige sektor, vi kender i dag. Efterspørgslen på biomasse er imidlertid steget, og vi forudser, at den kan blive afgiftsbelagt. Med vores nye anlæg skifter vi over til vind og sol og kan herigennem på sigt reducere flisforbruget med 40-50%, sagde Søren Edlefsen. 

Assens Fjernvarmes distributionsselskab kom ud af året med et overskud på 750.000 kroner, som flyder tilbage til kunderne i indeværende regnskabsår. /hef

Del denne historie på: