Assens Fjernvarme forventer rekordoverskud på mere end 10 millioner

Assens og Aarup

13. januar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Varmeprisen falder i 2022 med 12 procent

I november 2021 kunne Assens Fjernvarme berolige sine kunder med, at de ikke ville blive ramt af den uro der ellers prægede og fortsat præger energimarkederne, men at fjernvarmeprisen derimod ville falde med 10% i år 2022. 

Resultatet har vist sig at blive bedre end forventet, hvorfor varmeprisen reduceres med 12%. 

– Medierne har i 2021 berettet om, at husstande opvarmet med olie, naturgas, el-paneler og varmepumper kan imødese vilde prisstigninger på op til 10-15.000 kroner årligt. Tendensen tegner til at fortsætte i 2022, hvilket jo er yderst alvorligt for de berørte familier, siger formand for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen. 

– Boliger opvarmet med fjernvarme er som udgangspunkt bedre stillet, og her i Assens kan vi ligefrem nedsætte prisen med 12% det kommende år. Opvarmning af et såkaldt standardhus på 130m2 og et forbrug på 18,1MWh kommer til at koste 9.496 kroner årligt inklusive moms, oplyser Søren Edlefsen. 

Nyt produktionskoncept

Assens Fjernvarme har i 34 år udelukkende produceret fjernvarme og strøm baseret på CO2 neutrale bæredygtige brændsler. I løbet af 2021 har selskabet søsat et nyt produktionskoncept bestående af solceller, vindmølle, biomassekraftvarme og en stor industriel varmepumpe. 

– En væsentlig årsag til årets gode resultat er vores anlægskoncept. Det er særdeles fleksibelt og baserer sig på tanken om sektorintegration, som gør, at vi kan udnytte, at elpriserne til tider er meget høje eller lave alt efter om, der er vind til landets vindmøller eller ej. Konceptet indebærer at varmeprisen kan holdes lav og stabil. 

Vi har i bestyrelsen valgt at anvende årets gode resultat til dels at nedsætte prisen det kommende år samt afskrive ekstraordinært på de nye anlæg. Vi har for vane ikke at bruge penge før vi har tjent dem, og med tiltaget følges Energistyrelsens anbefaling om at stabilisere fremtidige varmepriser, siger Søren Edlefsen. 

Grøn omstilling og lave varmepriser hænger sammen

Energistyrelsen gav i oktober tilsagn om et tilskud på 24,5 mio. kr. til etablering af en transmissionsledning fra Assens til Aarup og herudover tilslutning af de landsbyer, der ligger på transmissionsledningens vej. 

Hvis projektet får den nødvendige opbakning, vil det betyde yderligere 2.000 forbrugere til fjernvarmeområdet, som aktuelt er på 3.450 forbrugere. 

De nye forbrugere anvender lige nu fossile brændsler, som for eksempel naturgas. 

– Jeg håber, at forbrugerne i de ny områder bliver overbevist om at grøn omstilling og lave varmepriser sagtens kan forenes, og at de indtænker klimaaspektet i deres overvejelser om at tilslutte sig fjernvarme fra Assens. Vi har alle et ansvar overfor de kommende generationer til at udfase fossile brændsler hurtigst muligt, mener formand Søren Edlefsen

Del denne historie på: