Alsangen genoplivet på smukkeste vis

Assens

Af Preben Find

Mindre end tre måneder efter Danmarks forsmædelige kapitulation den 9. april 1940 opstod alsangen som en protest mod den tyske besættelse af Danmark. 

Danske borgere samledes til sangstævner, hvor tusindvis af deltagere i stille protest gav udtryk for deres nationalfølelse og sammenhold ved at synge vore mest kendte fædrelandssange.

Det første stævne blev afholdt i Aalborg den 4. juli 1940 med omkring 1.500 deltagere.

Fænomenet blev hurtigt udbredt over hele landet, og det kulminerede den 1. september, hvor flere hundrede tusinde borgere mødtes til alsangsstævner overalt i landet.

På grund af besættelsesmagtens krav om indførelse af mødeforbud i 1943 blev alle planlagte stævner aflyst, og dermed ophørte alsangen.

Over alt i landet er der rejst mindesmærker over danske borgere og allierede soldater, som mistede livet under besættelsen 1940 til 1945.

I Assens Kommune er det store monument, der på Frøbjerg Bavnehøj med deltagelse af Kong Frederik IX og dronning Ingrid blev indviet i 1954, det mest markante. 

Men også i Assens By findes der et mindesmærke, som relaterer til besættelsen, hvorunder syv borgere med tilknytning til byen på forskellig vis mistede livet.

Dette mindesmærke blev rejst i Skovanlægget den 6. maj 1946 af en gruppe Assensborgere med sølvvarefabrikant Frederik Ernst som initiativtager.

Gennem de seneste syv år har Toldstrupselskabet, hvis formål blandt andet er at formidle viden om besættelsestiden, som den blev oplevet på Vestfyn, afholdt et værdigt mindearrangement på befrielsesaftenen den 4. maj ved denne mindesten.

Således også i år, hvor de fremmødte efter ceremonien ved mindestenen takket være Vestfynskorets medvirken ved den efterfølgende samling i Skovpavillonen ud over korets eget program med et antal velvalgte fællessange blev mindet om alsangen fra besættelsestiden.    

Del denne historie på: