Alle partier i byrådet har sagt ja til budgettet for de næste fire år

Assens

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Samlet set spares der ikke på velfærden i det kommunale budget for de næste fire år. Til anlæg afsættes knap 294 mio. kroner blandt andet for at sikre vækst inden for bolig- og erhvervsudviklingen.

Et budget, hvor det ikke har været nødvendigt at svinge den store sparekniv, men hvor der er blevet plads til at afsætte knap 77 mio. kroner ekstra til service på tværs af alle områder og et anlægsbudget på knap 294 mio. kroner over fire år, der blandt andet skal styrke erhvervs og boligudviklingen i kommunen.

Det er i meget korte træk resultatet af det budgetforlig, der forleden blev indgået mellem samtlige partier i Assens Byråd.

I bugettet lægges der blandt andet vægt på at gøre en indsats for at få de 50  15-18-årige, der ikke er i gang med nogen form for skole eller uddannelse videre i uddannelse eller job, det samme gør sig gældende for de 250 mellem 18 og 30 år, der er på uddannelseshjælp. De skal ud på de lokale arbejdspladser eller ind på uddannelsesinstitutionerne, og vejen frem er individuelle indsatser, fastslås det i budgetaftalen.

Ni nye vuggestuepladser

I landsbyordningerne i Brylle, Ebberup og Verninge kan de se frem til hver tre nye vuggestuepladser, og der er fundet penge til folkeskolerne, specielt til en indsats til forbedring af børn og unges mentale sundhed. Der er også afsat penge til, at daginstitutionerne kan leve op til minimumsnormeringerne.

Botilbud lukker

Samme fornemmelse af stabil økonomi har man næppe, hvis man bor eller er pårørende til en beboer i Poul Mose Parken i Glamsbjerg, et botilbud på det specialiserede socialområde, som det er besluttet at lukke, lige som beboerne på botilbuddet Lindebjerg i Aarup også mister deres aktivitetsafdeling. Der skal de næste fire år spares i alt 3,25 mio. kroner på området. Også her satses der på udvikling af området, og der er tanker om i stedet at lave et botilbud til børn og unge i det nuværende Poul Mose Parken.

Nytænkning på ældreområdet

Ældrerådet havde i sit høringssvar til budgetforslaget et konkret ønske om flere plejehjemspladser, for at få nedbragt ventelisten på plejeboliger, der er på 25-30 personer. Det bliver det ikke til i denne omgang. Der lægges op til nytænkning. Serviceniveauet fastholdes, samtidig med at der afsættes fem mio. kroner årligt til at imødegå udfordringer på området, når flere får behov for hjælp, og det bliver sværere at rekruttere medarbejdere.

Rundkørsel i Grønnemose

Der er afsat små 300 mio. kroner, helt nøjagtigt 293.848.000 kroner til anlæg. 5,3 mio. af dem skal bruges på rundkørsel og signalanlæg i forbindelse med det nye erhvervsområde i Rørup, for at gøre det mere attraktivt, som det hedder i budgetaftalen. En længe ønsket færdiggørelse af belysningen langs cykelstien mellem de to Tommerupper er også sat på to do-listen, og i alt er der afsat 41,5 mio. kroner til asfalt over de kommende fire år. 67,5 mio. kroner skal gå til nye bolig- og erhvervsudstykninger, og i rækken af udviklingsplaner er turen kommet til Glamsbjerg. 

Her kan man også se frem til trekvart mio. kroner til renovering af friluftsbadet, penge der ellers var afsat til en aktivitetspark i Glamsbjerg.

Også klimaindsatsen, hvor der især er fokus på CO2-udledningen, turismen og naturen er med i budgettet.

Og skulle der henad vejen komme uforudsete udgifter, er der afsat 20 mio. kroner til det. Dertil kommer, at man ikke har medregnet de godt 15 mio. kroner, som Assens skulle få ekstra som følge af de nye ejendomsvurderinger. Det anses for at være for risikofyldt.

Del denne historie på: