Ældrerådet kritiserer tilgængeligheden til det ny Assens-bibliotek

Assens

Af lise Wolf – lw@folkebladet.net

Ældrerådet efterlyser i et brev til borgesteren blandt andet gelænder på den store trætrappe i foyeren på Kulturkajen. 

Det kunne man godt have gjort lidt bedre, mener Ældrerådet om især adgangsforholdene til det nye bibliotek i Kulturkajen i Assens. Ældrerådet mener ikke, at der i særlig høj grad er taget højde for de bemærkninger, rådet fremsendte allerede i marts 2021.

– Der er lagt store kræfter i, at det skal tage sig godt ud, og det er lykkedes. 

Trætrappen inde i huset matcher trækonstruktionen i anlægget udenfor, og det virker altsammen indbydende, men det er vores opfattelse, at der ikke er taget hensyn til, at det skal være muligt for mennesker med handicap og ældre mennesker at benytte de indendørs faciliteter i biblioteket, skriver Ældrerådets formand Jørgen Nyberg Larsen blandt andet i en henvendelse til borgmester Søren Steen Andersen (V).

Mogens Johansen, der er sekretær i Ældrerådet og har været med hele vejen fra de første bemærkninger, hæfter sig især ved, at der for få kontraster, som gør, at folk med nedsat syn bedre kan færdes, og det var netop noget af det, Ældretrådet gjorde opmærksom på for snart tre år siden.

En ensfarvet flade

– Den store trætrappe virker som en ensfarvet flade. Biblioteket har efterfølgende fået sat sorte kanter på trinnene, så der bliver kontraster, hvilket netop er problemet, hvis man er svagtseende, men der mangler også et gelænder påpeger Mogens Johansen.

– Hvis man er kørestolsbruger, så er der en elevator. Men den er ude bagved ved noget bagindgangs-agtigt. Her mener jeg, man har taget for lidt hensyn. I dagens Danmark burde det være en naturlig del af miljøet, men elevatoren er måske genbrug fra tidligere, bemærker han endvidere.

Mogens Johansen undrer sig over, at der ikke er taget mere højde for de bemærkninger, ældrerådet i sin tid indsendte.

– Jeg ved ikke, om der har været tilgængelighedsfolk inde over, det burde der have været. Mange arkitektfirmaer har eksperter, der tager højde for de ting, siger han og tilføjer:

– Hvis der kommer et gelænder, synes jeg saftsusemig, det skulle have været der fra starten.

Mange henvendelser om gelænder

Borgmester Søren Steen Andersen er enig i, at der er behov for et gelænder på trappen.

– Jeg blev gjort bekendt med det ved åbningen 4. november, da mange henvendte sig om det. De trapper trænger til et gelænder, siger han. 

– Jeg er enig i, at trappen er arkitektonisk flot. Jeg er ikke så klog i design på gelændere, men man kan nok lave noget gedigent, mener han.

Samtidig gør han opmærksom på, at temaet i hele ombygningen af det 

tidligere rådhus har været genanvendelse. Derfor er elevatoren og også genbrug, og den er jo, hvor den nu engang er placeret.

– Men selvfølgelig skal der skiltes godt, så man kan finde den, siger Søren Steen Andersen.

Også biblioteket får løbende henvendelser om tilgængeligheden, men ledende bibliotekar Helle Skaarup nævner, at der er udfordringer for alle brugere af huset.

– Hvis det var et nyt hus, ville man have indrettet det på en ny måde. Der er puttet mange funktioner ind her, og man har måttet hugge en hæl og klippe en tå, sådan er livet. Vi prøver at holde fast i det, vi har at glæde os over, de knaster der er, får vi løst, siger hun.

“Trappen” er et multimøbel

Assens Kommune har gennegået Kulturkajen med Handicaprådet, som ikke havde andre bemærkninger, end at der burde være en henvisning til elevatoren. Det fortæller Jane Willander, afdelingsleder i Vej og Trafik i Assens Kommune.

Hun gør opmærksom på, at “trappen” slet ikke er en trappe og derfor ikke var ment som den primære adgang til biblioteket.

– Den er ikke lavet som en trappe. Det er et multimøbel, trinnene er beregnet til at bevæge sig op ad møbelet. Vi kan godt se, at når man kommer ind ad karussellen, mangler der henvisninger til den primære trappe og elevatoren, siger hun.

Ud over bedre skiltning arbejdes der også på information om, hvad møbelet/trappen egentlig er tænkt som.

– Vi kigger også på arkitekturen i det. Hvis vi vælger at lave et gelænder, skal vi passe på ikke at ødelægge det arkitektoniske. Vi ser yngre mennesker, der drøner op og ned ad multimøbelet, men taler også med ældre, der ikke vidste, hvor trappen er, og det er ikke særlig godt. Handicaprådet fik nok en forklaring på det, da vi gik rundt sammen. 

Del denne historie på: