9. april 1940, en mørk dag i Danmarkshistorien

Assens

Af Preben Find

Selv om antallet af danske borgere, der oplevede den tyske besættelse den 9. april 1940, af naturlige årsager efterhånden er stærkt reduceret, nyder begivenhederne i dagene omkring denne dag fortsat af stor bevågenhed.

Og for Toldstrupselskabet, hvis formål er at formidle viden om modstandsmanden Jens Toldstrup og om besættelsen, har 9. april altid været en af selskabets mærkedage.

Således også i år, hvor der blev afholdt en kort ceremoni med blomsternedlæggelse ved den mindesten, som selskabet rejste over Toldstrup den 30. juni 2013, og hvor der efterfølgende i museum Toldstrups Hus blev budt på et foredrag om de politiske begivenheder, der op til 2. Verdenskrigs udbrud den 3. september 1939 førte til Hitlers beslutning om tidligt om morgenen den 9. april at indlede et angreb på Danmark og Norge.

Mens Norge besluttede at yde modstand mod den tyske besættelse, valgte danske politikere efter et par timers drøftelser med kongen og kronprinsen at kapitulere.   

Denne beslutning medførte, at der i de europæiske lande, hvor man havde valgt at kæmpe for at bevare selvstændigheden, blev skabt tvivl om vores troværdighed og værdighed som allieret partner.

Både beslutningen om den øjeblikkelige kapitulation og beslutningen om gennem samarbejdspolitikken at bøje sig for de krav, som tyskerne stillede, har lige siden krigens afslutning været emner, der har splittet befolkningen i et for eller imod.

På dette års 9. april kunne man i en af landets førende aviser læse to artikler herom.

Den ene baseret på et interview med en fynbo, som 101 år gammel må være én af de sidste nulevende modstandsfolk fra besættelsestiden.  

I dette interview siger han blandt andet 

”Hvis man vil forhindre det onde, må man bekæmpe det”.

Den anden artikel, som er skrevet af en mand, der tituleres som Cand. mag. og forfatter, har overskriften

”Optrådte danskerne fejt eller klogt den 9. april 1940”? 

Efter læsning af artiklerne står det klart, at mens den 101-åriges standpunkt skyldes personlige konkrete oplevelse fra hans aktive virke som modstandsmand under besættelsen, er sidstnævntes tvivl et udtryk for, at passivitet og eftergivenhed fortsat lever under overfladen i vort land.

Ifølge modstandsmanden Jens Toldstrup er krig kun det næst værste, der kan overgå et land. Det værste er at miste friheden.

Del denne historie på: