Venstre gør en forskel både lokalt og nationalt

Assens Kommune

Nikolaj Leed Henriksen, Gruppeformand for Venstre i Assens.

Ørsbjergvej 48 – Aarup

Jeg er en stolt Venstremand. Fordi vi gør en forskel. Det er helt rodfæstet i Venstres DNA. Vi er sat i verden for at gøre danskerne friere og sikre dem flere muligheder. 

Det har vi gjort i mere end 150 år i byråd landet over. I dansk politik på Christiansborg som ansvarligt oppositionsparti og ved at gøre en forskel i regering – også når udfordringerne for det danske samfund virker uoverstigelige, så tager Venstre fat og gør en forskel. Fra arbejdet der lagde kimen til det moderne danske folkestyre med indførslen af parlamentarisme, over til Kanslergadeforliget. Til den seneste arbejder-bonde-regering i 1978. Gennem alle disse udfordrende tider har Venstre taget ansvarets åg på sig og gjort en forskel. 

Det er i den ånd, at Venstre igen har sat sig for at gøre en forskel ved at gå med i en utraditionel regeringskonstellation med Socialdemokratiet og Moderaterne. 

Som byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre i Assens kender jeg til vigtigheden af, at der findes gode løsninger i et bredt samarbejde. 

Det sikrer tillid mellem borgerne og os politikere. Det mener jeg er afgørende for, at vi fortsat har et så velfungerende samfund. Ellers risikerer vi et samfund, der knækker over. 

Når vi politikere samarbejder bredt, så holder løsningerne i længere tid. Det gør det mere forudsigeligt for borgerne. 

Sådan er det i kommunalpolitik og det mener jeg er en styrke. 

Jeg synes allerede man kan se, at dén tilgang fra Venstre har gjort en forskel. Hvem havde troet, at Socialdemokratiet ville stemme for en permanent lavere beløbsgrænse for international arbejdskraft? 

Ikke mig. 

Hvem havde troet, at Moderaterne ville præsentere en ansvarlig reform af vores uddannelsessystem, der fokuserer på livslang læring i stedet for status quo?

Ikke mig. 

Hvem havde troet Socialdemokratiet ville introducere massive skattelettelser?

Ikke mig. 

Det er et sundt tegn for vores folkestyre, at politikerne på Christiansborg har taget inspiration fra den konsensussøgende opskrift Venstre-folk ude i kommunerne har praktiseret i årevis. 

Som Venstremand forankret i Assens med det lokalpolitiske udgangspunkt kender jeg til det hårde politiske rugbrødsarbejde med at gøre en forskel. Det er ikke nemt, bekvemt eller nødvendigvis populært at bøje sig ind mod politiske modstandere, der ligger milevidt fra ens egne grundholdninger. 

Men rigtig ofte er dét det rigtige. 

Det er derfor jeg er stolt af Venstre gør en forskel. Fordi i samarbejdets tegn bøjer vi os ind mod hinanden. 

Del denne historie på: