Velkommen til Walid og Maysaa

Assens Kommune

8. april 2021

Af Poul Poulsen

I er flygtet fra et land i krig, fra et totalitært regime. I tog stilling! I har gjort alt for at blive integreret i Danmark – lært dansk, har arbejde /er under uddannelse, arbejder som frivillige lokalt. I har til fulde vist, at I vil det danske samfund og dets værdier. Derfor får I nu opholdstilladelse i Danmark!

Ja, sådan burde det have lydt. I stedet får I begge afslag, og søger igen. I skal nu igennem daglange forhør, ikke sammen, men hver for sig! Fastholdes afslaget, skal I to opholde jer passivt i et udrejsecenter! Det er Danmarks tak for den indsats I hidtil har ydet. Jeg synes det er under lavmål, det er skamfuldt!

Lovene i forhold til flygtninge og indvandrere er blevet strammet så voldsomt, at det er uden al fornuft. Det kan der udover ovennævnte sag gives mange eksempler på. Skal vi så blot accepterer? Nej. Der må og skal rejses lokale krav, fra os lokalpolitikere og andre, der jo møder disse mennesker i deres dagligdag. Den indsigt har de tydeligvis ikke på Christiansborg!

Derfor kære byrådskolleger, og i særlig grad kære socialdemokrater. Ret henvendelse til jeres fynske folketingspolitikere, til jeres parti på Borgen. Læg pres på! Dette vanvid må hører op. Det handler om mennesker, der kan og vil! Mennesker vi i Danmark har brug for!

Poul Poulsen, Rørup
Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Assens.

Del denne historie på: