Trafikken blev mere sikker i Assens Kommune i 2020

Assens Kommune

1. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

I 2020 brugte Assens Kommune 1.750.000 kroner på at højne trafiksikkerheden blandt andet ved eller omkring skolerne i 2020.

Som en del af trafikplanen har Assens Kommune blandt andet fokus på trygge skoleveje og cykeltrafik. I den forbindelse har kommunen udarbejdet en liste med ønsker fra bl.a. lokalråd, skoler og borgere med ønsker til, hvor der kan ske forbedringer. Her har der været en del ønsker til forbedringer på strækninger omkring skolerne. Trafiksikkerhed og sundhed – hånd i hånd Og ud over trafiksikkerhed, så er der også et sundhedsmæssigt perspektiv i prioriteringen: 

– Når det er sikkert at gå eller cykle til og fra skole, vil det også betyde, at der er færre forældre, som føler sig nødsaget til at køre børnene i skole. Så ved at prioritere trafiksikkerheden for gående eller cyklende trafikanter, har det også en positiv indvirkning på børnenes sundhed og trivsel, når flere børn kan bevæge sig aktivt til og fra skole., siger Dan Gørtz (V), der er formand for Miljø, Teknik og Plan-udvalget i Assens Kommune.

Oversigt over de fuldførte projekter i 2020

Nordlige stoppested Odensevej/Sø Søbyvej (Flisebelægning og tyverisikker cykelparkering) 

Bakkevej i Vissenbjerg (videreførelse af sti for enden af Bakkevej)

Fortov på Fuglekildevej – strækning 60 meter fra stoppested til Langstedvej

Fortov på Torvegade i Tommerup – strækning fra sti til Tallerupvej

Fortov på Ravnekjærvej i Ebberup – strækning fra Ebberupvej til efter broen 

Derudover har kommunen også gjort det mere sikkert at færdes i Brylle, hvor signalanlægget i Brylle på Dannesbovej og Ryttergade er blevet udvidet, der er blevet sat Din Fart-skilte op i Verninge, og så er vi også gået i gang med et trafiksikkerhedsprojekt i Salbrovad.

Del denne historie på: