Toldbodhus i nye klæder!

Ugens klumme

12. juli 2021

Helge Desler

Gennem vinteren og foråret 2021 har den gamle toldkammerbygning på havnen i Assens gennemgået en omfattende facaderenovering. Den rosa farve, som nu præger hovedbygningen, er magen til den farve, bygningen havde ved opførelsen i 1834. 

Bygningen dengang blev jo hurtigt for lille og i 1845 blev sidehuset opført. Den udvidede plads gav købmændene mulighed for oplagring af varer i toldkammeret, og dermed kunne de udskyde toldbetalingerne.

Bygningens udseende er typisk for de toldboder, der blev bygget fra 1830’erne og frem til cirka 1860. Toldboderne fra denne periode havde et senklassicstisk præg med kalkede facader, valmede tage og rundbuede vinduer, og de var ofte opført i to etager.

Ejendommen fungerede jo som toldkammer helt frem til 1969, hvorefter det blev nedlagt som følge af toldreformen, og toldkammeret blev slået sammen i et nyt distrikt med Fredericia og Middelfart. Men med denne centralisering var toldkammerbygningen blevet ledig, og den 1. april 1972 overtog Sømandshjemshjem Fonden bygningen. Tanken var, at man ville skabe gode og betryggende opbevaringsforhold for minderne om en tid for Assens som søfartsby.

Efterfølgende overtog Museum Vestfyn Toldbodhus, og allerede dengang var ejendommen på Nordre Havnevej i temmelig dårlig stand. Og det er så det, håndværkerne har været i gang med at gøre godt igen. Og naturligvis har man bibeholdt pladen på bygningens facade, der bevidner vandstanden i den hidtil største stormflod i Assens historie, 13. november 1872.

Og så lidt nostalgi. I 1939 tiltrådte Bohn Jespersen stillingen som toldassistent i Assens. Og det var en sportsinteresseret tolder, der var kommet til byen. Han spillede fodbold i Assens Gymnastik- og Idrætsklub, og blev senere formand for klubben, og var med et klubhold til stævner både i Sverige og Norge i 1947. Bohn Jespersen og familie flyttede siden til Næstved, hvor han havde fået en stilling som toldkontrollør.

Sønnen Erik fortæller i sine erindringer fra Assens blandt andet enkelte oplevelser fra Toldboden. Blandt andet kom han – sammen med sin bror – tit forbi for at besøge eller hente deres far efter fyraften. Udover at skrive på maskine og spille bordtennis i baglokalerne var det spændende at være med til at lukke de udenlandske pakker op, da indholdet skulle fortoldes, skriver han. Vi var også med på kontrolbesøg på gårdenes lofter, hvor tobakken hang til tørring.

Gennem vinteren og foråret har den gamle toldkammerbygning så gennemgået en omfattende facaderenovering. Man kan nu se den nyrenoverede facade skinne nypudset i sin rosa dragt. Den rosa farve er magen til den farve, bygningen havde ved opførelsen i 1834. På dette tidspunkt havde bygningen brune vinduer og grå gesims, som den nu igen får efter renoveringen.

I den mellemliggende tid har bygningen været både hvid og gul. 

Onsdag den 7. juli kl. 14 er der officiel åbning af toldboden. Samtidig markerer man, at bygningen får sit historiske navn igen, nemlig Assens Toldkammer.

Helge Desler

Del denne historie på: