Politik bliver mit nye fritidsjob

Assens Kommune

27. november 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Henrik Kirk tog efter valget i Lalandia for at få ladet batterierne op

Henrik Kirk er vant til at have travlt – ikke kun som konsulent for Carlsberg, men nok så meget i fritiden med at sætte ting i gang i Vissenbjerg, hvor han voksede op, og hvor han bor med kone og to sønner. 

Røverfesten, Vissenbjerg På Toppen, bestyrelsen i Terrariet og Knæk Cancer hører til de nuværende aktiviteter. 

Og så var der lige en valgkamp midt idet hele, for Henrik Kirk havde sagt ja til at stille op for Venstre med alt, hvad det indebærer af deltagelse i valgmøder, uddeling af valgmateriale, opsætning af valgbannere og valgplakater og facebook-opdateringer. 

Kampagne gav pote, for med 635 personlige stemmer strøg han ind i byrådet, og når det gælder personlige stemmer kun overgået af borgmester Søren Steen Andersen (V), Poul-Erik Svendsen (S), Søren Thomsen (K) og partifællen Pia Offer Madsen. 

På hjemmebanen, Vissenbjerg, snuppede han endda førstepladsen med 558 stemmer. 

– Jeg har fået et utal af lykønskninger med valget, som jeg er utrolig glad for, fortæller Henrik Kirk, der oven på strabadserne var taget til Lalandia sammen med sin kone og tø sønner. 

– Jeg skal have ladet batterierne op, siger Henrik Kirk, som udover valgkampen også har tænkt i julebelysning og knæk cancer. 

Og det vil han nok også blive ved med, selv om han nu også har fået sæde i byens råd. 

– Jeg fortsætter helt uændret som konsulent i Carlsberg, for jeg betragter byrådsarbejdet som et fritidsjob. På samme måde som var jeg fodboldtræner, hvor der vel er træning tre aftener og kamp om søndagen, siger Henrik Kirk. 

Han vil fortsat sidde med ved bestyrelsesbordet i Terrariet. 

– Den bestyrelsespost kunne jeg ikke sige nej til, da jeg fik mulighed for det, siger Henrik Kirk. 

Røverfesten, hvor Henrik Kirk er med til at skrue musikprogrammet sammen, giver han heller ikke slip på, og heller ikke knæk cancer-indsamlingen. 

Til gengæld vil bestyrelseskollegerne i Vissenbjerg På Toppen få flere opgaver.

– Heldigvis har vi også fået en del hjælpere, som blandt hjælper med at opsætte julebelysningen. 

Kasketterne fordelt

Kun SF har ikke besluttet sig 

Søren Steen Andersen (V) blev valgets topscorer med 4.000 personlige stemmer og sætter sig på borgmesterstolen. Alt andet ville da også have været en overraskelse af de helt store. 

Til gengæld var det op til partierne at afgøre, hvordan de øvrige kasketter skulle fordeles i en såkaldt konstitueringsaftale. Og her er det så op til de enkelte partier at sætte navn på de poster, det måtte have fået. 

Kabalen er gået op på følgende vis: 

1. Viceborgmester: 

Søren Thomsen (K)

2. Viceborgmester: 

Tine Grau Poulsen (V)

Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget: 

Dan Gørtz (V)

Formand for Social- og Ældreudvalget: 

Poul-Erik Svendsen (S) 

Formand for Beskæftigelses-, Erhverv og Turismeudvalget: 

Pia Offer Madsen (V) 

Formand for Kultur, Fritids- og Medborgerudvalget: Søren Thomsen (K) 

Formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget: SF. SF afgør på et medlemsmøde 29. november om posten skal tilfalde Mogens Mulle Johansen eller Jeanette Sandberg. 

Kvinderne til fadet ved ældrerådsvalget

Mens kvindeandelen i Folketinget, byråd og regionsråd er langt under 50, og i øvrigt kun 20%, når det gælder borgmesterposterne, var  der kvindeflertal ved det ældrerådsvalget, som foregik samtidig med regions- og kommunalvalget 16. november.  

Fem af de ni pladser i ældrerådet er nemlig kvinder. 

Valgresultat på 

kandidatniveau

Valgresultatet viser, at følgende er valgt til Ældrerådet listet efter flest stemmer: 

• Hanne Hemmingsen

• Ditte Henriksen

• Britta Schall Holberg

• Mogens Johansen

• Jørgen Nyberg Larsen

• Pia Mandrup Nygaard

• Tonny Stenkilde

• Ole Thøgersen

• Lone Wadowski

Derudover er følgende fire suppleanter valgt: 

• Maibritt Rasmussen

• Marianne Svane Therp

• Marianne Pedersen

• Bent Ole Rasmussen

61,6 % af de 12.747 borgere, der kunne stemme, valgte at afgive deres stemme ved valget til Ældrerådet.  

Ældrerådet er et talerør for de ældre i Assens Kommune.  Rådet skal  høres i alle sager, som vedrører ældre.

4.000 stemmer til forskel på top og bund

Søren Steen Andersen blev kommunalvalgets suveræne topscorer med 4.000 personlige stemmer. 

Socialdemokraternes Poul-Erik Svendsen fik 1.025 stemmer på andenpladsen, mens den konservative Søren Thomsen fik 781 stemmer på tredjepladsen.  Rækkefølgen passer i øvrigt til partiernes størrelse ved valget. 

Når det gælder færrest personlige stemmer topper, dvs. bunder, Hans Glæsel fra SF, han fik nemlig ikke en eneste stemme, heller ikke sin egen. På næstsidstepladsen finder vi John Boisen fra Frihedslisten med 7 stemmer. Tredje færrest fik to venstrefolk, nemlig Camilla Hedenhoff og Torben Schadt-Poulsen, der begge fik 10 stemmer. 

Rød blok størst ved ungevalget

Selv om Venstre fik flest stemmer og borgmester Søren Steen Andersen ligeledes fik flest personlige stemmer ved ungevalget, sådan som det var tilfældet ved ”voksenvalget” 16. november, er det langt fra givet, at Søren Steen Andersen ville have fået borgmesterkæden om halsen, hvis det kun var de unge stemmer, som gjaldt. 

For et flertal af de 537 unge fra kommunens 8., 9. og 10. klasser, som stemte ved ungevalget holdt 8. november, ville nemlig have sammensat et byråd med flertal til rød blok, for så vidt Radikale Venstre regnes med til den blok. 

Ungevalget resulterede nemlig i 11 pladser til Venstre og tre til Det Konservative Folkeparti, i alt 14 pladser. 

Rød Blok, dvs. Socialdemokratiet fik 8 pladser, SF tre pladser, Enhedslisten en plads og Radikale Venstre tre pladser. I alt 15 pladser. 

Med andre ord Poul-Erik Svendsen kunne have fået kæden om halsen, hvis han havde kunne blive enige med Radikale, SF og Enhedslisten. Bestemt en tænkelig mulighed, skønner jeg. 

Forskellen ved de to valg er, at Ny Borgerlige og Dansk Folkeparti hver fik en plads ved ”voksenvalget”, mens Venstre fik yderligere to pladser, nemlig 13 i alt. 

Til gengæld fik SF kun to pladser og Radikale Venstre slet ingen. 

Når det gjaldt de personlige stemmer, fik Søren Steen Andersen flest, Poul Erik Svendsen kom ind på andenpladsen og Søren Thomsen på tredjepladsen. 

Del denne historie på: