Otte forbrugere vil i bestyrelsen i Assens Forsyning

Assens Kommune

22. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Afstemningen foregår i perioden 30. august til 12. september

At Assens Forsyning A/S befinder sig i en spændende udvikling med vigtige opgaver inden for blandt andet klimatilpasning og forsyning af kritisk infrastruktur, afspejler sig i interessen for at stille op til årets forbrugervalg. Det skriver Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

Ved fristens udløb, havde otte personer meldt deres kandidatur og dokumenteret det nødvendige antal stillere. Det er dobbelt så mange, som ved sidste valg, der fandt sted i 2017.

Kandidaterne
De otte kandidater, der stiller op til Forbrugervalg 2021, og som der kan stemmes på fra 30. august til 12. september, er (nævnt i alfabetisk rækkefølge):

 • Claus Steen Nielsen, Tommerup
 • Helle Krummedige Andersen, Haarby
 • Jørgen Skov Petersen, Assens
 • Lars Skjærris, Aarup
 • Lisa Pontoppidan, Assens
 • Palle Beiskjær, Assens
 • Steen-Ove Teisner, Glamsbjerg
 • Søren Edlefsen, Assens

Der kan læses mere om kandidaterne på https://stemonline.dk/assensforsyning/kandidater.

FAKTA

 • Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg, hvor der skal vælges to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen. Valget finder sted elektronisk fra 30. august til 12. september 2021
 • En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt forbrugerne hos Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S
 • Enhver myndig forbruger under Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S kan stemme. Hver husstand/virksomhed har én stemme
 • Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, som er valgt på flg. måde:
  – 5 medlemmer valgt af byrådet i Assens Kommune
  – 3 medlemmer valgt af medarbejderne hos Assens Forsyning A/S
  – 2 medlemmer valgt af forbrugerne
 • Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber – jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772

De valgte kandidater offentliggøres 13. september 2021 og tiltræder ved den ordinære generalforsamling i maj 2022

Del denne historie på: