Nytårshilsen fra Jens Henrik Thulesen Dahl

Assens Kommune

30. januar 2022

Kære borgere i Assens Kommune

Nu er vi kommet ind i 2022. Jeg håber I alle er kommet godt igennem jul og nytår også i en tid med restriktioner og corona. For et år siden håbede vi alle på, at det ville være overstået i løbet af 2021. Nu må vi nok erkende, at corona ikke forsvinder så hurtigt. Og at vi må finde måder at være sammen på og bruge tests og vacciner, så vi sammen kan komme igennem det. 

Håber på mindre ævl og kævl

Med 2022 starter også en ny byrådsperiode. Der har været masser af ævl og kævl specielt i starten af sidste byrådsperiode. Denne gang håber jeg, at vi kan komme meget bedre i gang. For vi har brug for at skabe en stabilitet for kommunen. Vi skal ikke have usikkerhed om, hvor vi skal hen. For Dansk Folkeparti handler det først og fremmest om, at vi skal have den grundlæggende service til at fungerer. Vi skal sikre, at vi tager os godt af de ældre, børnene og de med handicap eller andre udfordringer. 

Vi har ikke råd til de store prestigeprojekter, før vi har fået den grundlæggende service rettet op. De sidste to budgetter har heldigvis givet mulighed for små forbedringer. Og der har været en enighed i byrådet om, at vi skal holde fast og ikke at give os i kast med store nye ting – men i stedet give vore medarbejdere bedre rammer for at gøre det grundlæggende arbejde – uanset om det handler om ældrepleje, børnepasning, skoler eller det sociale område. Vi har også i forbindelse med budgettet for 2022 aftalt, at der skal arbejdes med at mindske bureaukrati, dokumentation og unødige opgaver alle steder. ¨

Kærkommen udmelding fra statsministeren

Derfor lyttede jeg også spændt, da statsministerens i nytårstalen talte om en ny ældrelov. Hun varslede en ny ældrelov med mindre bureaukrati og mere valgfrihed. En kærkommen udmelding, som jeg vil holde skarpt øje med bliver fulgt helt til dørs. 

I Dansk Folkeparti er vi helt med på at fjerne unødige opgaver og bureaukrati – men vi er ikke med på at mindske retten til ældres frie valg, som det skete med regeringens frikommuneforsøg sidste år. Dansk Folkeparti foreslog netop en ældrelov tilbage i efteråret 2020. Det støttede regeringen ikke, men nu har regeringen så selv lanceret idéen. I byrådet skal vi naturligvis bruge alle de muligheder vi får til sikre mest mulig tid til omsorg og pleje.

Opsang fra dronningen

Vi fik alle en opsang af vores dronning i hendes nytårstale, om at vi skal sikre rum og muligheder for personer med handicap. Jeg har i mit politiske arbejde arbejdet for at sikre specielt unge med handicap muligheden for at tage en uddannelse – jeg mener, at det kun må være den enkeltes lyst og evne til at tage en uddannelse, som sætter grænser, ikke om man har det ene eller andet handicap. Derfor glæder jeg mig også til at tage fat på arbejdet i Assens Kommunes Handicapråd, som jeg her fra nytår er blevet medlem af. 

Hvem skal betale for 

centeret?

I byrådet har vi i flere år arbejdet med planerne om et kyst- og lystfiskercenter i Assens. En glimrende ide, som vi fik penge til af den tidligere regering. Problemet lige nu er, at der ikke er afsat midler fra staten til at drive centeret. Min bekymring er, at vi ender med at skulle betale for det med penge fra kommunekassen. Og jeg vil ikke være med til, at vi skal skære i velfærden for at drive centeret. Derfor havde jeg og DF også et ændringsforslag til finansloven til afstemning i Folketingssalen den 22. december om at afsætte midler til driften af centeret. Et forslag, som regeringen og dens støtte partier desværre stemte imod. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at presse regeringen til at støtte driften af kyst- og lystfiskercenteret. For det er en rigtig god ide – men vi kan ikke forsvare at tage penge af kommunekassen til at føre det ud i livet. 

Som sagt, så håber jeg, at vi kan fastholde det gode samarbejde i byrådet om at sikre og løbende forbedre en god og stabil drift af kommunen, så vi som borgere kan være sikre på, at få den nødvendige hjælp og service, uanset om det handler om ældrepleje, skoler, børnepasning eller hjælpe til handicappede. 

Vi skal bruge det økonomiske råderum, vi kan skabe, til at sikre en udvikling af hele Assens Kommune ud fra de planer, som byrådet har vedtaget. Så vores kommune kan udvikles til at blive et endnu bedre sted at leve for alle v,i der bor der og forhåbentligt også for mange nye.

Og med det vil jeg gerne ønske alle et rigtigt godt Nyt År 2022.

Jens Henrik Thulesen Dahl medlem af Folketinget 

og Assens Byråd valgt for Dansk Folkeparti

Del denne historie på: