Ny ordning til afhentning af miljøfarligt affald og tekstilaffald

Assens Kommune

28. november 2021

1. januar 2022 bliver den røde miljøboks, som hidtil har været en valgfri ordning i Assens Kommune, obligatorisk for alle. Samtidig bliver det muligt at få afhentet tekstilaffald fra egen bopæl.

Hit med farligt affald og gamle klude

Fra 1. januar 2023 skal borgere og virksomheder i Assens Kommune sortere deres affald i ti forskellige kategorier. Det skal de som følge af den klimaplan regeringen har indgået med et flertal af partierne på Christiansborg om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S er derfor i fuld gang med at planlægge den samlede ordning, og allerede fra 1. januar 2022 bliver det obligatorisk at sortere miljøfarligt affald i en rød miljøboks, som er på vej ud til samtlige husstande i kommunen.

”I den røde miljøboks, som hidtil har været en valgfri ordning, skal der lægges miljøfarligt affald, der kræver særlig håndtering, og som kan skade miljøet og os selv. Det kan eksempelvis være kemikalier, lyskilder, batterier, rengøringsmidler, malingrester, kosmetikprodukter og mindre elektronik. Hvis den slags ikke sorteres i miljøboksen, men i stedet havner som almindeligt affald på forbrændingsanlægget, kan de skadelige stoffer ende i naturen. Den røde boks er derfor et værn, som både skal beskytte vores skrøbelige natur og os selv”, siger driftschef Søren Rasmussen.

Den røde miljøboks, som af sikkerhedsmæssige årsager er udstyret med låg, bliver i tiden frem til nytår uddelt gradvist til de husstande i Assens Kommune, som ikke i forvejen er tilmeldt ordningen. Det gør den sammen med en inderpose, en æske til batterier samt en vejledning, der fortæller om ordningen og om de ting, som skal sorteres og placeres i boksen.

”Modsat den hidtidige og valgfrie ordning, hvor skraldebilen ombyttede miljøboksen, skal der i fremtiden bestilles afhentning og ombytning på vores hjemmeside. Det skal der, da ordningen nu kommer til at dække samtlige godt 20.000 husstande i hele Assens Kommune samt for, at indsamlingen kan ske så sikkert og miljømæssigt forsvarligt, som overhovedet muligt. Herudover er det forsat muligt at bytte en fyldt miljøboks med en tom på genbrugspladserne,” tilføjer Søren Rasmussen.

Tekstilaffald i klare sække

Samtidig med den obligatoriske røde miljøboks og ordningen til sortering af miljøfarligt affald, bliver det fra 1. januar 2022 muligt, at få afhentet tekstilaffald i klare sække fra egen  bopæl. Tekstilaffald er tøj og tekstiler, som er slidt op, hullet eller plettet, og som derfor ikke kan sælges i en genbrugsbutik. Det kan eksempelvis være slidt og ødelagt tøj, tæpper, sengelinned m.v., der ikke kan bruges af andre.

Som med den røde miljøboks, skal der også bestilles afhentning af tekstilaffald i klare sække på Assens Forsynings hjemmeside. Det er også muligt at aflevere det på genbrugspladsen. For tøj og tekstiler, som er egnet til genbrug, skal de opsatte containere fra flere organisationer benyttes. De står både på genbrugspladserne og på centrale steder rundt omkring i Assens Kommune.

FAKTA

• Byrådet i Assens Kommune har 25. august 2021 vedtaget en ny ordning for miljøboks og tekstilaffald

• Ordningen træder i kraft 1. januar 2022, og Assens Forsyning A/S uddeler fra medio november og indtil nytår miljøboksen til samtlige husstande i kommunen

• Ejendomme, som allerede er tilmeldt ordningen, modtager en vejledning, der fortæller om den nye ordning for afhentning og ombytning, som skal bestilles på www.assensforsyning.dk

• Miljøboksen har en volumen på 21 liter og må indeholde op til 4 kilo miljøfarligt affald

• I boligforeninger og udlejningsejendomme kan der være aftalt lokale ordninger, sådan at miljøfarligt affald og tekstilaffald indsamles og håndteres fælles for ejendommens beboere

Om Assens Forsyning A/S – Affald & Genbrug

• Assens Forsyning A/S er ansvarlig for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet deres affald på en miljømæssig og forsvarlig måde.

• Assens Forsyning A/S indsamler dagrenovation og genbrugsaffald fra samtlige husstande og driver genbrugspladserne i Assens Kommune.

• Genbrugspladserne modtager genbrugsaffald fra private husstande og tilmeldte virksomheder.

• Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons genbrugsaffald og besøges af 300.000 gæster.

• Foruden genbrugspladserne, driver Assens Forsyning A/S cirka 25 nærgenbrugsstationer med kubeordninger, hvor der kan afleveres emballageaffald.

Del denne historie på: