Nu skal vi snart sortere affaldet endnu mere – og det bliver lidt dyrere

Assens Kommune

16. februar 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Alle husstande modtager endnu en spand til affaldssortering inden januar 2023. Nu skal madaffaldet også sorteres særskilt.

Kartoffelskræller, madrester og andet organisk affald skal fra næste år sorteres fra andet restaffald, samtidig skal vi kunne sortere gamle mælkekartoner hjemme i stedet for som nu at køre på genbrugspladsen med dem. Derfor skal 17.000 husstande i Assens Kommune finde plads til en ekstra skraldespand og – plads i husholdningsbudgettet til en større regning for affaldshåndtering.

Miljø- og Teknikudvalget behandlede på sit seneste møde to forslag. Det ene til en samlet udgift på 11,2 mio. kroner, det andet løb op i 17,8 millioner.

Billigste løsning

Valget faldt på den billigste løsning.

Det betyder, at 17.000 enfamilies-husstande får en ny todelt beholder beregnet til madaffald og restaffald. Den nuværende todelte beholder skal bruges til henholdsvis pap og papir i det ene rum og metal og glas i det andet. Det plastik, vi hidtil har puttet i denne spand, skal fremover i den beholder, vi hidtil har brugt til dagrenovation. Heri skal også kartoner til mad og drikkevarer.

Prisstigningen er beregnet til 105 kroner, som lægges oven. De 3450 kroner, som den enkelte husstand allerede betaler for affaldshåndteringen.

Miljø-, Teknik- og Planudvalget lægger dog op til, at serviceniveau og effektivisering skal overvejes for at holde prisstigningen nede.

Den ekstra spand er resultatet af en landsdækkende affaldsbekendtgørelse der siger, at kommunerne fra 1. januar 2023 skal kunne indsamle ni fraktioner af affald husstandsnært.

Ud over de nævnte fraktioner er der indført henteordninger af farligt affald og småt elektronik, som lægges i den røde kasse, som alle husstande har modtaget, samt tekstilaffald. Afhentning af disse fraktioner skal bestilles.

Del denne historie på: