Lock down i Assens Sogn siden mandag 26. april

Assens Kommune

28. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Desuden besøgsrestriktioner på en række sociale institutioner

Torsdag 22. april meldte Assens Kommune ud, at Peter Willemoes Skolen skulle lukke ned på grund af stigende smittetal med Covid-19. Ligeledes lukkes Vuggestuen Solstrålen i Aarup ned pga., at en medarbejder er konstateret positiv med COVID-19. 

Samme dag igangsatte kommunen gang i række smitteforebyggende tiltag i Assens By. 

Fredag 23. april indførtes besøgsrestriktion på en række sociale institutioner: 

Nyholmgaarden; Nyholmvej 12, 5690 Tommerup

Center for Senhjerneskade; Duedalen 80, 5492 Vissenbjerg

Pilebakken; Pilehaven 84, 5610 Assens

Stærevænget; Stærevænget 17, 5610 Assens

Poul Mose Parken; Poul Mose Parken 22 – 32, 5620 Glamsbjerg

Østerbo; Østergade 31 K, 5560 Aarup

Skovvangen; Vestervangen 121, 5690 Tommerup

Opgangsfællesskabet Korsvang; Korsvang 80, 5610 Assens

Lindebjerg; Lindebjerg Allé 1 – 22

Fonden Hjørnegården; Flødekærvej 1, 5610 Assens

Den selvejende institution Bernardshus; Nedermarken 8, 5560 Aarup

Antons hus; Sønderløkke 3, 5492 Vissenbjerg  

Lørdag 24. april måtte hele Assens Sogn lukke ned, og dagen efter udsendte kommunen en opfordring om, at alle borgere i Assens Sogn bliver testet. 

Nedlukningen omfatter

Kommunen har udstedt et påbud, der trådte i kraft 26. april, og som omfatter nedlukning af: 

Peter Willemoesskolen og Strandmølleskolen 

Assens Bibliotek. Der vil dog være mulighed for at hente og aflevere materialer.

Musikskolen: Undervisning på Tobaksgaarden og skoler i Assens by (inkl. Strandmølleskolen) omlægges til online undervisning 

Museum Vestfyn 

Arena Assens: Alle lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Lukningen omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. 

Dagtilbud og dagpleje vil fortsat være åbne. Dog opfordres forældre til at beholde børnene hjemme i det omfang, det er muligt. Der etableres nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever er undtaget.

Udendørs fritidsaktiviteter er undtaget fra påbuddet. 

Nedlukning gælder alene aktiviteter og fysiske anlæg i selve sognet. Borgere må derfor gerne bevæge sig ind og ud af sognet. 

Opfordringer til borgere i sognet 

Sundhedsmyndighederne har denne opfordring til beboerne i Assens sogn: 

Se så få som muligt. 

Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra. 

Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette. 

Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv. 

Befolkningen i området lader sig teste.

Baggrund for påbuddet 

Myndighederne har udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal smittestigning. I den forbindelse, er der sat tre kriterier for, hvornår et sogn skal lukkes ned midlertidigt. 

Kriterierne er: 

Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede pr. 100.000 borgere pr. uge. 

Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage. 

Positivprocenten er på 2 procent eller mere. 

De tre kriterier er opfyldt i Assens sogn med et incidenstal på 546,15, 31 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på 2,7. 

Når minimum én af faktorerne ikke har været opfyldt i syv dage, ophæver Assens Kommune nedlukningen den følgende dag

Del denne historie på: