Læserbreve

Assens Kommune

10. november 2021

Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre, men vi har lånt den af vores børn

Otte år er gået, siden det nuværende flertal i byrådet fik magten i Assens byråd, og jeg er ikke imponeret over resultaterne, vi bliver nødt til at ændre kurs, vi kan simpelthen ikke være os selv bekendt med at prioritere, som vi gør i øjeblikket. Jeg er ikke glad for at bo i en kommune, der nedprioriterer kernevelfærden, som Assens Kommune gør, og det ER ikke alle de andres skyld, og jeg er træt af at høre grammofonpladen blive sat på, hver gang der bliver spurgt ind til emnet.

Vi kan gøre det meget bedre end det er blevet praktiseret indtil nu, det er blot et spørgsmål om at sætte krydset i det rigtige felt.

Mit mål er som minimum at komme i midten af skalaen på alle velfærdsområder såsom: børneområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicapområdet, og det er i uvilkårlig rækkefølge, og så er der selvfølgelig andre områder, der må nedprioriteres, indtil der er penge nok.

Alle disse områder er grundfjeldet i vores velfærdssamfund, hvis det først begynder at revne, så står vi på usikker grund, og det kan vi ikke være tjent med, almindelige borgere betaler også til kommunekassen og har krav på en ordentlig behandling.

Der sker selvfølgelig også gode ting i kommunen, alle de frivillige foreninger, klubber, sociale netværk og alle lokalrådene, uden dem var der ikke megen flødeskum.

Jeg har siden 2000 været en såkaldt klimatosse og investeret i den nyeste teknologi på klimaområdet, såsom træpillefyr, solvarme, solceller og nu varmepumpe og elbiler, og det arbejde vil jeg meget gerne videreføre, når jeg kommer i byrådet, for det er meget spændende og vigtigt, ikke mindst for vores børn og børnebørn, og som en klog har sagt: Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre, men vi har lånt den af vores børn.

Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbejde i det nye byråd.

Helge Kold

Strandgade 83B, Haarby

Byrådskandidat for Socialdemokratiet

Svar til Knud Søby og Jim Staffesen

Jeg er ikke medlem af noget parti, men jeg havde en mor på 90 år. Så da Assens Kommune sendte deres uanstændige breve ud til deres svage ældre medborgere, blev vi medlemmer af støttegruppen til “Assens Kommunes svigt af ældre og handicappede”. Altså at I kunne gøre det? Assens er den ringeste kommune på Fyn med hensyn til behandlingen af de ældre. Som er den generation, der er skyld i, at vi har det godt i Danmark. Er det takken for det? Fem uger mellem rengøring hos de ældre, det suverænt dårligste i Danmark.

Venstres Knud Søby glæder sig over, at der er afdraget 250 millioner kroner af kommunens gæld. Henning Emdal har skrevet på facebook-siden, at hvis kommunen havde afdraget 200 millioner i stedet for, ville der have været 10 millioner ekstra til ældres rengøring i fem år. Renten af kommunens gæld må være tæt på 0% og inflationen i Danmark er ca. 2%, så gældens værdi bliver alligevel mindre for hvert år.

Og i de næste år vil der kunne skaffes 30 millioner ‘med rettidig omhu’ ved at vente nogle år med at flytte Assens Bibliotek ned på havnen. Det nuværende bibliotek har haft den samme gode beliggenhed i 50 år. Det er tvivlsomt, at hvis det bliver flyttet på havnen, at det kan forblive der i 50 år på grund af stigningen i verdenshavene.

WMO (World Meteorological Organization) oplyser, at havstigningstakten vokserr, en ny rapport viser, at i perioden 1993-2002 steg havet med 2,1 mm om året. Siden 2013 er havet steget med 4,4 mm om året. Det passer jo med, at Grønlands indlandsis aldrig har smeltet hurtigere end i år. Så hvis havstigningen fortsætter, bliver det 1 cm om året i 2040 og 2 cm i 2060 osv.

Verdenshavene er 2 grader varmere end i 1920.

Og så noget som COP26 ikke taler om, i 2050 siger FN, at vi er 10 milliarder mennesker på jorden – 25% flere end i dag, som vel også skal have bolig, mad og bil.

Borgmesterens udtalelser om 200 nye boliger på havnen virker urealistiske.

Pierre Larsen 

Bågøvænget 3, Assens

Sådan skaffes hænder til plejeområdet i Assens  

At bedre arbejdsmiljøet er den vigtigste indsats: a) Skaf midler til flere hænder for bedre tid tid til nærhed og omsorg. Det højner servicen og mindsker ensomheden for de plejekrævende, og det giver mindre sygefravær, stress og jobskifte. b) Giv fagligheden tilbage til plejepersonalet der sammen med de ældre, handicappede og pårørende afstemmer forventninger om ydelserne.  Minuttyranni har intet at gøre med menneskelig omsorg. c) Gør kvalitetsstandarderne vejledende, altså fx. rengøring hver anden uge – hvis der trænger til at blive gjort rent. d) Kompetenceløft og efteruddannelse af medarbejderne. e) Lav små selvstyrende team, som besøger de samme borgere. Det giver tryghed og arbejdsglæde, fællesskab og ansvar for den ansatte og de plejekrævende. f) Via socialøkonomiske virksomheder får langtidsledige arbejde under en mentor i plejesektoren. Det hjælpe arbejdsløse til rigtigt arbejde. g) Giv et sandfærdigt billede af succeshistorier og svigt i ældre- og handicapplejen. Ærlighed tiltrækker medarbejdere.

Hvor kommer pengene fra? Nationalt støtter Enhedslisten regeringen, som har givet større ydelserne gennem udligningsreform, finanslove, demografiregulering mv. Lokalt har vi kæmpet for en omprioritering; vi ønsker at prioritere ældre, handicappede og børn højere end erhvervsliv.  Det betyder ikke det store, om vi hæver grundskylden fra 22,12 promille til 27,52 promille. Det vil give 25 mio. Hvis vi hæver dækningsafgiften fra 0 til 1 % – vil det give yderligere 25 mio. Vi prioriterer de svageste højest, de stærkeste skal nok klare sig.

Hvorfor ikke privat hjemmepleje? Private plejehjem kan være et godt alternativ, men vi er imod privat hjemmepleje. Et firma skal ikke skabe overskud til ejerne fra skattekroner. Kommunen, derimod, skal blot løbe rundt. Firmaene står i et problem: overskud eller blæse på lovgivningen. FOA registrerede allerede i 2018 50 konkurser i privat ældrepleje siden 2006,  og siden endnu flere konkurser og skrækhistorier.

På vegne af Enhedslisten Assens,

Byrådsmedlem Kaj Alstrup,

Ramsherred 59, Assens.

Del denne historie på: